apt-get

การติดตั้งซอฟต์แวร์ในเดเบียนทางอินเทอร์เน็ตโดย apt-get นั้นต้องใช้การดาวน์โหลดโดยใช้ ftp หรือ http ซึ่ง apt-get มีตัวดาวน์โหลดของมันเองคือ

/usr/lib/apt/methods/ftp

และ

/usr/lib/apt/methods/http

แต่มีข้อเสียคือมันบริโภคแบนวิดท์จนเกือบหมด ทำให้ทำอย่างอื่นแทบไม่ได้ เรามีวิธีแก้ไขได้หลายวิธี เช่น ทำ proxy ที่มีการจำกัดความเร็ว แล้วสั่งให้ apt-get ใช้ proxy ตัวนั้นทาง /etc/apt/apt.conf.d หรือกำหนดผ่านตัวแปรระบบชื่อ http_proxy และ ftp_proxy สำหรับวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือ ใช้โปรแกรมที่ชื่อ trickle ครับ เริ่มด้วยติดตั้ง

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้