mutt

ข่าวการสนับสนุน IMAP ของ GMail เป็นข่าวดีสำหรับผม เนื่องจากการติดต่อกับ Debian จะต้องใช้ GPG ในการยืนยันตัวบุคคลอยู่ตลอด และในฐานะผู้ใช้ GMail คนหนึ่ง การอ่านเมลผ่านเว็บนั้นสะดวกก็จริง แต่ความเป็น web mail นั้นก็ทำให้ตรวจสอบและเซ็นกำกับเป็นไปอย่างทุลักทุเล อย่างน้อยในทางเทคนิค การเอา private key ไปใส่ที่เซิร์ฟเวอร์ภายนอกก็เสี่ยงเกินไป การเซ็นและตรวจสอบด้วยการตัดแปะข้อความมาตรวจสอบด้วยคำสั่งภายนอก ก็ไม่สะดวก

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้