debootstrap

debootstrap เป็นแพกเกจที่ใช้ในการติดตั้งเดเบียนผ่านเครือข่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การติดตั้งลินุกซ์ซ้อนเข้าในระบบเพื่อการทดลอง หรือการติดตั้งระบบเพิ่มเติมสำหรับงาน virtualization

การใช้งาน ควรมี mirror ซึ่งอาจเป็น apt-proxy apt-cacher หรือ mirror แท้ ๆ อยู่ในเครือข่ายเราก่อน

รูปแบบใช้งานคือ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้