TV

มีรายงานข่าวว่า มีแฮกเกอร์ (เซียนคอมพิวเตอร์) คนหนึ่งสามารถเจาะ Sony Bravia TV จนได้ root access บนเฟิร์มแวร์ และสามารถรัน Debian เต็มระบบผ่าน USB flash drive บนตัวทีวีได้

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้