Eucalyptus

กระแส cloud computing กำลังมาแรง วันนี้เลยแนะนำการสร้าง private cloud ด้วย Eucalyptus เพื่อให้ผู้สนใจได้ทดลองใช้งานกันบน Debian ครับ สำหรับ Eucalyptus แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วนหลักคือ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้