libc6

การที่เป็นผู้ใช้ Debian GNU/Linux - unstable (sid) ซึ่งมักจะมีอะไรใหม่ ๆ เข้ามาให้ทดสอบเป็นประจำ ซึ่งในคราวนี้ ก็เกิดขึ้นกับ glibc (libc6) ซึ่งมีการปรับรุ่นมาใช้ 2.9 ซึ่งมีอะไรต่าง ๆ ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่ง glibc เองเป็น library ที่มีหลาย ๆ ชุดโปรแกรมเรียกใช้งาน ทำให้การเปลี่ยนแปลงในบางเรื่อง ส่งผลกระทบกับผู้ใช้เป็นวงกว้างเช่นกัน ครั้งนี้ เจอกับตัวเอง และเพื่อน ๆ ที่ใช้งาน Debian/Ubuntu ที่มีการใช้ glibc รุ่นดังกล่าว คือ อาการที่เกิดกับ DNS Lookup ที่ปกติ เราจะทดสอบด้วยคำสั่ง nslookup หรือ host ซึ่งกรณีนี้ เราจะได้รับการตอบรับเหมือนปกติดี แต่ปัญหาอยู่ตอนที่จะเข้าใช้งาน Web หรือ FTP หรือ Services อื่น ๆ ที่เรียกใช้โดยชื่อ domain ซึ่งอาการคือ จะเข้าได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้