1020

โดยปรกติหากเราใช้งาน printer เราสามารถลงโปรแกรม CUPS ได้ ซึ่งมันจะเรียกแพกเกจ foo2zjs และ foomatic มาให้เรียบร้อย เราสามารถใช้งาน printer ได้เลยแทบจะไม่ต้อง config อะไรเพิ่มเติม แต่ foo2zjs ก็ยังมีปัญหาบ้างกับ printer บางรุ่น โดยรุ่นที่ยกตัวอย่างนี้คือ 1020 ซึ่ง foo2zjs ที่เป็นแพกเกจของ debian ใน repository สามารถตรวจพบ printer ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถใช้งานได้ เราต้องพึ่งพา driver ไม่ฟรีบ้างเพื่อให้ใช้งานได้ครับ โดยหากมี foo2zjs อยู่แล้วก็ให้เอาออกก่อน

# apt-get remove foo2zjs

หลังจากนั้นให้ทำตามเว็บนี้นะครับ http://foo2zjs.rkkda.com/

$ wget -O foo2zjs.tar.gz http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz
$ tar zxf foo2zjs.tar.gz
$ cd foo2zjs
$ make
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้