vi

แต่ก่อนมี เพื่อนเคยพูดไว้ว่า "vi ไวเป็นลิง" ภายหลังได้ลองเล่นเองแล้ว ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานกับ ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ (เคยเป็น 100 MB มาแล้ว) แต่ว่าพอไม่ได้ใช้นาน ๆ ไหง ลืมซะอย่างนั้น และก็เห็นจะเป็นประโยนช์ต่อสาวก linux ด้วย

การเลื่อนตำแหน่ง

^f = เลื่อนลง 1 หน้า
^b = เลื่อนขึ้น 1 หน้า
^d = เลื่อนลงครึ่งหน้า
^u = เลื่อนขึ้นครึ่งหน้า

การลบ

x = ลบ 1 อักขระ
dw = ลบตั้งแต่เคอร์เซอร์จนถึงต้นคำหน้า
d$, D = ลบตั้งแต่เคอร์เซอร์จนถึงท้ายบรรทัด
dL = ลบตั้งแต่บรรทัดปัจจุบันจนถึงท้ายจอภาพ
dh = ลบ 1 อักขระก่อนถึงเคอร์เซอร์
dd = ลบบรรทัดปัจจุบัน
dG = ลบจากบรรทัดปัจจุบันจนถึงท้ายไฟล์
d1G = ลบจากบรรทัดปัจจุบันจนถึงต้นไฟล์

ใช้ร่วมกับตัวเลข

d3w, 3dw = ลบ 3 คำ

Topic: 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 : 50-09-06

กลับมาช่วยกันซ่อมสร้างบทความกันใหม่นะครับ

สรุปคำสั่ง vi โดยย่อ จาก vi manual

การเลื่อนเคอร์เซอร์

  • h, [<-] = ไปซ้าย
  • l, [SPACEBAR] = ไปขวา
  • k, - = ขี้นบน
  • j, + = ลงล่าง

  • b = ซ้าย 1 คำ
  • w = ขวา 1 คำ
Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้