23 April 2017

LookHin

สร้างจาร์วิสแบบ ง่ายๆ โง่ๆ ด้วย Raspberry Pi + Snowboy

ฝันไว้ว่าอยากทำระบบที่สามารถคุยตอบโต้กับคอมพิวเตอร์แบบจาร์วิสใน IRON MAN มานานแล้วครับ แต่ก็ได้แค่ฝันเพราะผมเองก็ไม่มีความสามารถที่จะทำได้ขนาดนั้น แต่เราก็ยังพอจะสร้างจาร์วิสแบบโง่ๆ ด้วยงบประมาณไม่มากขึ้นมาจาก Raspberry Pi ได้เช่นกันครับ โดยสิ่งที่เราต้องมีก็คือ Raspberry Pi + ลำโพง + ไมโครโฟน โดยเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Snowboy Hotword Detection ข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือว่ามันฟรีสำหรับ hacker อย่างเรา และสามารถสร้างโมเดลของคำที่ต้องการได้ไม่ยาก ซึ่งเจ้า Snowboy เนี้ยก็มี library ให้ใช้ได้อยู่หลายภาษาตามแต่ถนัดเลยครับ แต่ภาษาที่เราจะใช้เขียนวันนี้จะใช้เป็น Node.js

อย่างแรกเลย เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย Raspberry Pi + ลำโพง + ไมโครโฟน

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ก่อนลงมือทำอย่างอื่นให้ทำการอัพเดทระบบก่อนครับ

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

จากนั้นทำการติดตั้ง Node.js และติดตั้ง developer tools ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install sox libmagic-dev libatlas-base-dev
sudo apt-get install build-essential

กำหนด NODE_PATH เพื่อให้เรียกใช้งานโมดูลของ Node.js ที่ติดตั้งแบบ global ได้ เพราะเดียวเราจะติดตั้งโมดูทั้งหมดเป็นแบบ global

export NODE_PATH=/usr/lib/node_modules

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ลองเช็คดูก่อนว่าสามารถเรียกใช้คำสั่ง node และ npm ได้ปกติแล้ว ง่ายๆ ก็ลองสั่งให้แสดง version ขึ้นมาดูก่อนเลย

node -v
npm -v

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ขั้นตอนถัดไปให้ทำการคอนฟิกและทดสอบลำโพงกับไมโครโฟน แต่ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าทั้งลำโพงและไมโครโฟนมันต่ออยู่ที่ card id และ device id อะไร เพราะเดียวเราต้องใช้ทั้ง card id และ device id ตัวนี้ในการคอนฟิกในขั้นตอนถัดไป

ตรวจสอบหมายเลข card id และ device id ของลำโพง

aplay -l

จากรูปจะเห็นว่ามี card อยู่หลายใบ ให้สั่งเกตุหมายเลข card id และ device id ที่ผมไฮไลท์เอาไว้ด้วยนะครับ ให้เลือกใช้ card id และ device id อันที่ลำโพงเราต่ออยู่ (ข้างหลังมันมีชื่อรุ่นบอก น่าจะพอเดาได้อยู่)

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ตรวจสอบหมายเลข card id และ device id ของไมโครโฟน

arecord -l

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ทำการสร้างไฟล์ ~/.asoundrc เพื่อกำหนดค่า default ของลำโพงและไมโครโฟนให้ระบบ

nano ~/.asoundrc

โดยให้พิมพ์คำสั่งตามนี้ลงไป จะเห็นว่าในช่องของ playback.pcm ซึ่งก็คือลำโพงของเรา ให้เราใส่ hw:1,0 ซึ่งเป็นหมายเลข card id , device id ในที่นี้ก็คือ card 1, device 0 และสำหรับ capture.pcm ซึ่งเป็นไมโครโฟน ให้เราใส่เป็น hw:1,0 ซึ่งก็คือไมโครโฟนจาก card 1, device 0 (ถ้าหาก card id และ device id ของท่านแตกต่างจากนี้ก็ให้ใส่ให้ตรงกับของตัวเองด้วยนะครับ)

pcm.!default {
 type asym
  playback.pcm {
   type plug
   slave.pcm "hw:1,0"
  }
  capture.pcm {
   type plug
   slave.pcm "hw:1,0"
  }
}

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

เราสามารถปรับความดังของลำโพงและไมโครโฟนได้โดยใช้คำสั่ง alsamixer (ถ้าท่านใช้ตัวแปลง USB To Sound Adapter เพื่อทำการแปลงสาย USB เป็น 3.5mm เพื่อใช้เสียบลำโพงกับไมโครโฟนแบบผม ก็ให้กด F6 เพื่อเลือก device ก่อนนะครับ)

alsamixer

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ทำการทดสอบการบันทึกเสียงจากไมโครโฟน ให้สั่ง rec test.wav และพูดใส่ไมโครโฟนและถ้าต้องการหยุดให้กด CTRL+C

rec test.wav

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ลองสั่ง play เสียงที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้

aplay test.wav

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ขั้นตอนถัดไปให้ทำการติดตั้ง snowboy และโมดูลต่างๆ ที่ต้องใช้งาน โดยเราจะติดตั้งทั้งหมดเป็นแบบ global ไปเลยนะครับ

sudo npm install -S -g snowboy
sudo npm install -S -g node-record-lpcm16
sudo npm install -S -g play-sound

ต่อไปเป็นการสร้างโมเดลเสียงของคำที่ต้องการ โดยให้เข้าไปที่ https://snowboy.kitt.ai/dashboard จะเห็นปุ่ม Create Hotword คลิกเลยครับ

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ทำการตั้งชื่อและเลือกภาษาให้เรียบร้อย แต่ระบบยังไม่มีภาษาไทยให้เลือกนะ ให้เราเลือกเป็น Other ไปก่อนนะ ผมลองแล้วก็ได้เหมือนกัน

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ขั้นตอนถัดไปเป็นการบันทึกเสียง ให้เราบันทึกเสียงของคำที่เราต้องการลงไป 3 ครั้ง

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการทดสอบและดาวน์โหลดโมเดลเสียงของเรา โดยเราจะได้มาเป็นไฟล์ .pmdl ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ให้เรียบร้อยครับ

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

หลังจากติดตั้งโปรแกรมและสร้างไฟล์โมเดลของเสียงเรียบร้อยแล้วให้ทำการดาวน์โหลดโค้ดที่ผมเตรียมไว้ไปทดสอบรันได้เลยครับ Download Showboy Example โดยในโค้ดตัวอย่างจะมีไฟล์ snowboy.js ให้ทำการเปิดโค้ดขึ้นมาดูก่อนเลยครับ จะเห็นว่าในตัวอย่างผมมีโมเดลของคำสั่งเสียงอยู่ 2 ตัวคือ thai-hello.pmdl และ thai-what-is-your-name.pmdl ให้เอาโมเดลเสียงของตัวเองมาแทน 2 ไฟล์นี้นะครับ

snowboy.js

const record = require('node-record-lpcm16');
const Detector = require('snowboy').Detector;
const Models = require('snowboy').Models;
const player = require('play-sound')(opts = {})


const models = new Models();

models.add({
  file: 'thai-hello.pmdl',
  sensitivity: '0.5',
  hotwords: 'Hello'
});

models.add({
  file: 'thai-what-is-your-name.pmdl',
  sensitivity: '0.5',
  hotwords: 'What\'s your name'
});

const detector = new Detector({
  resource: "common.res",
  models: models,
  audioGain: 2.0
});

detector.on('silence', function() {
  //console.log('silence');
});

detector.on('sound', function() {
  //console.log('sound');
});

detector.on('error', function() {
  //console.log('error');
});

detector.on('hotword', function(index, hotword) {
  console.log('Index='+index+', Hotword='+hotword);

  if(index == 1){
   player.play('sound-hello.wav', function(err){
    //console.log('play sound');
   });
  }else if(index == 2){
   player.play('sound-my-name.wav', function(err){
    //console.log('play sound');
   });
  }
});

const mic = record.start({
  threshold: 0,
  verbose: false
});

mic.pipe(detector);

เรียบร้อยแล้วครับ ให้สั่งรัน node snowboy.js และพูดคำสั่งที่เราตั้งไว้ได้เลยครับ

node snowboy.js

Raspberry Pi, Snowboy, Jarvis

หากติดขัดปัญหาใดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google และอ่านรายละเอียดได้จากแหล่งอ้างอิงครับ

หมายเหตุ : ในไฟล์ตัวอย่างระบบจะบอกว่าตัวเองชื่ออาร์เรย์ พอดีเพิ่งมาคิดชื่อบทความได้ทีหลังว่าจะใช้จาร์วิส แต่ไม่อยากกลับไปแก้เลยทิ้งไว้อย่างนั้น

อ้างอิง :
https://snowboy.kitt.ai/
http://docs.kitt.ai/snowboy/
https://github.com/kitt-ai/snowboy
https://www.npmjs.com/package/snowboy

โดย LookHin ณ 23 April 2017 02:54 GMT

11 April 2017

Kitt

มหาสงกรานต์ ๒๕๖๐

สงกรานต์ปี 2560 เป็นปี จ.ศ. (2560 – 1181) = 1379 วันเถลิงศก ตรงกับ (1379 * 0.25875) + floor(1379 / 100 + 0.38) – floor(1379/ 4 + 0.5) – floor(1379 / 400 + 0.595) – 5.53375 = 356.81625 + 14 – 345 – 4 – 5.53375 = 16.2825 = วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 06:46:48 วันสงกรานต์ ตรงกับ 16.02375 – 2.165 = … Continue reading มหาสงกรานต์ ๒๕๖๐

โดย kitty ณ 11 April 2017 05:55 GMT

bact

Visualizing power relations of actors (in Data Protection Bill)

วาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำ (actor) ในกฎหมาย

This whole week I will participate in Internet Policy and Advocacy: Research Methods Workshop for South and Southeast Asia Actors at National Law University Delhi. (Nice way to spend my Songkran :p)

Shown at the bottom of this post is a presentation that I gave yesterday during the Case Study 1: The Power of Mapping Stakeholders, Decision Makers, and Implementers in Thailand’s Cyber Policy session, where we discussed examples of visualizing bills in graph (noun –verb-> noun), how this method can quickly reveal unbalanced power relations of actors(-to-be), and show why data protection mechanism in the current bill is probably structurally designed to fail.

Of course, the examples only rely on one type of source (written laws). Ideally, incorporating also data from other types of source (actual enforcement, unspoken rules, policy ethnographies, etc.) is encouraged, for a more complete picture.

Examples included Data Protection Committee relationships with National Cybersecurity Committee, Data blocking/removal mechanism from Article 20 of 2017 Computer-related Crime Act, media control after the 2014 Coup (NCPO Announcements and Orders), and the Ministry of ICT under NCPO structure.

Actor --Action-> Actor

Draw.io is a nice online drawing tool that you may like to try. No installation is required. Graph can also be drawn in a descriptive way using tools like GraphvizGephi and NodeXL.

โดย bact ณ 11 April 2017 04:28 GMT

4 April 2017

bact

คุยกับกระทรวงดิจิทัลเรื่องร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวานไปสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล ให้ข้อมูลเรื่องร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหลายประเด็นที่เขาคุยกันในที่ประชุม ก็ไล่ไปตามหัวข้อที่ทางกระทรวงเขากำหนดมา ในช่วงท้ายก่อนจบเขามีเปิดให้พูดถึงประเด็นอื่นที่เป็นห่วงด้วย

เรื่องที่คุยกัน เช่น

และมีอีกบางประเด็นที่ไม่ได้คุยระหว่างประชุม แต่กลับมาค้นเพิ่ม เช่นนิยาม “profiling” ของ GDPR และการพรางข้อมูล (data masking/data obfuscation)

เอกสารนี้รวมความคิดเห็นบางส่วนของผมที่ได้อภิปรายไปเมื่อวาน (4 เม.ย. 2560) และเขียนเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กับทางกระทรวงเป็นเอกสารอีกครั้งในวันนี้ (5 เม.ย. 2560) การแบ่งหัวข้ออิงตามคำถามที่กระทรวงถามมา และเพิ่มบางประเด็นที่ผมเห็นว่าแม้ไม่ได้ถามก็ควรอธิบายประกอบไปด้วยเพราะสำคัญ เช่น การออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งผมมองว่าตามร่างปัจจุบันคณะกรรมการจะไม่เป็นอิสระและจะทำงานไม่ได้ดี

ข้อมูลประกอบการนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. PDF | OpenDocument Text

ใครมีความคิดเห็นอะไรกับตัวร่าง (ขณะนี้ใช้ร่างฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1135/2558ในการพิจารณา) ก็ส่งความคิดเห็นไปได้ที่ คณะทำงานร่างแก้ไขกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม — ทางคณะทำงานแจ้งว่าทางเขามีกำหนดส่งเรื่องออกไปภายในเดือนเมษายนนี้ ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับ

โดย bact ณ 4 April 2017 23:22 GMT

30 March 2017

LookHin

การสตรีมไฟล์วิดีโอไปยัง Facebook Live และ Youtube Live ด้วย FFmpeg

วันนี้มาทดลองทำการสตรีมไฟล์วิดีโอเพื่อถ่ายถอดสดไปยัง Facebook Live และ Youtube Live กันครับ โดยเราจะใช้ FFmpeg ในการสตรีม ไม่สอนการติดตั้งนะครับน่าจะพอทำเป็น โดยบน Facebook เราจะสตรีมทั้งจากหน้า profile และหน้า page ก่อนนี้เฟสบุคจะมี Publishing Tools ให้เฉพาะกับหน้า page เท่านั้น ถ้าจะสตรีมผ่านหน้า profile เราต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อหาค่า Stream Key ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไร แต่ตอนนี้ไม่ต้องเขียนหละเฟสบุคเขาทำให้หมดแล้ว คลิกๆ ไม่กี่ทีก็ได้ Stream Key มาใช้แล้วครับ ส่วนของ Youtube ก็เช่นกัน คลิกๆ ไม่กี่ทีก็ได้ Stream key มาใช้สำหรับสตรีมเช่นกัน

1. การสตรีมวิดีโอไปยัง Facebook Live (Profile Account)
อันนี้เป็นการใช้แอคเค้าเฟสบุคธรรมดาของเรานี้หละครับ ซึ่งปกติเราก็กดถ่ายถอดสดจากมือถือหรือจากคอมพิวเตอร์ได้อยู่แล้ว แต่เดียวเราจะลองถ่ายถอดสดจากไฟล์หนังกันดูครับ เริ่มแรกให้เข้าไปที่ https://www.facebook.com/live/create/ และทำการคลิก Create Live Stream

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

เลือก Share on your own Timeline และคลิก Next

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

จากนั้นเราจะได้หน้าที่แสดง Server URL และ Stream Key ให้ copy ค่านี้เอาไว้ เดียวเราต้องใช้ในการสตรีม

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

เมื่อได้ Stream Key มาแล้ว เราก็มาสั่งสตรีมจาก ffmpeg ได้เลยครับ โดยให้สั่ง

ffmpeg -re -i test.mp4 -acodec libfdk_aac -ac 1 -vcodec libx264 -f flv "rtmp://rtmp-api.facebook.com:80/rtmp/XXXXXXXXXXXXX?ds=1&s_l=1&a=ZZZZZZZZZZZZZZ"

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

เรียบร้อยครับ กด Go Live ได้เลย

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

2. การสตรีมวิดีโอไปยัง Facebook Live (Page Account)
อันนี้เป็นการใช้แฟนเพจแอคเค้าในการสตรีมนะครับ เพสบุคเขาเตรียมเครื่องมือเอาไว้ให้พร้อมแล้วเช่นกัน โดยเริ่มจากการเข้าไปในหน้าเพจของเราแล้วคลิกที่ Publishing Tools และเลือก Video Library ทางเมนูซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม + Live

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

ได้ Stream Key มาแล้ว กด Next

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

สั่งสตรีมด้วยคำสั่งต่อไปนี้ อย่าลืมแก้ Stream Key เป็นของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับ

ffmpeg -re -i test.mp4 -acodec libfdk_aac -ac 1 -vcodec libx264 -f flv "rtmp://rtmp-api.facebook.com:80/rtmp/XXXXXXXXXX?ds=1&s_l=1&a=ZZZZZZZZZZ"

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

กด Go Live เป็นอันเรียบร้อย

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

3. การสตรีมวิดีโอไปยัง Youtube Live
อันสุดท้ายเป็นการสตรีมไปยัง Youtube Live ให้เข้าไปที่ https://www.youtube.com/live_dashboard ให้เลื่อนลงมาล้างสุดจะเห็นหัวข้อ ENCODER SETUP ให้ทำการกด Reveal ระบบจะแสดง Stream name/key โดยในส่วนของ Share คือ Link ที่ใช้สำหรับดูไลฟ์จริง ส่งตัวนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ ส่วนพารามิเตอร์ตัวอื่นๆ อย่างเช่นการใส่ภาพ thumbnail ก็ลองไปซนดูกันต่อเองครับ

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

จากนั้นนำ Stream name/key ที่ได้มาสั่งให้ FFmpeg สตรีมไปยัง Youtube Live โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

ffmpeg -re -i test.mp4 -acodec libfdk_aac -ac 1 -vcodec libx264 -f flv "rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

เรียบร้อยไลฟ์ได้แล้วครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากอ้างอิงด้านล่างนะครับ

FFMPEG FACEBOOK YOUTUBE LIVE

เพิ่มเติม
หากต้องการสตรีมจากกล้อง webcam ที่ต่ออยู่กับ Raspberry Pi สามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

ffmpeg -f video4linux2 -s 426x240 -r 30 -b 2500k -i /dev/video0 -acodec libfdk_aac -ac 1 -vcodec libx264 -f flv "rtmp://rtmp-api.facebook.com:80/rtmp/XXXXXXXXXXXXX?ds=1&s_l=1&a=ZZZZZZZZZZZZZZ"

หรือสามามารถใช้คำสั่ง avconv ดังต่อไปนี้

avconv -f video4linux2 -s 426x240 -r 30 -b 2500k -i /dev/video0 -f flv "rtmp://rtmp-api.facebook.com:80/rtmp/XXXXXXXXXXXXX?ds=1&s_l=1&a=ZZZZZZZZZZZZZZ"

หรือหากต้องการสตรีมจาก RTSP อื่นๆ ไปยัง Facebook Live หรือ Youtube Live สามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

ตัวอย่างนี้จะสตรีมจาก RTSP อื่นไปยัง Facebook Live

ffmpeg -re -i "rtsp://192.168.1.108/rtsp/live" -acodec libfdk_aac -ac 1 -vcodec libx264 -f flv "rtmp://rtmp-api.facebook.com:80/rtmp/XXXXXXXXXXXXX?ds=1&s_l=1&a=ZZZZZZZZZZZZZZ"

อันนี้ใช้สำหรับสตรีมจากกล้อง CCTV ที่ติดในบ้านไปยัง Facebook สังเกตว่าต้องเราต้องเพิ่ม -i input-sound.mp3 เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มเสียงเข้าไป เพราะถ้าไม่มีเสียงส่งไปด้วย Facebook จะไม่ยอมไลฟ์ให้

ffmpeg -re -i "rtsp://user:password@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1" -i input-sound.mp3 -acodec libfdk_aac -ac 1 -vcodec libx264 -f flv "rtmp://rtmp-api.facebook.com:80/rtmp/XXXXXXXXXXXXX?ds=1&s_l=1&a=ZZZZZZZZZZZZZZ"

อ้างอิง:
https://www.facebook.com/live/create/?step=landing
https://www.youtube.com/live_dashboard
https://ffmpeg.org/ffmpeg.html
https://www.facebook.com/facebookmedia/get-started/live

โดย LookHin ณ 30 March 2017 00:46 GMT

23 March 2017

bact

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลไทย จะเดินตามโมเดลไหนดี: สหภาพยุโรป หรือ เอเปค?

เวลาคุยกันว่า ประเทศไทยควรจะเลือกเดินตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU (สหภาพยุโรป) หรือ APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก) ก็มักจะมีคำอธิบายว่า ของ EU นั้นเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ของ APEC มองเรื่องเศรษฐกิจนะ (แล้วโน้มน้าวโดยนัยว่า ไทยน่าจะมองเรื่องเศรษฐกิจก่อน ตอนนี้เศรษฐกิจแย่)

ผมก็เคยอธิบายแบบเร็วๆ อย่างนั้นเหมือนกันนะ คือในแง่ที่มามันก็น่าจะทำนองนั้น

แต่ไม่ได้หมายความว่ากรอบกฎหมายของ EU มันไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจเลย มันก็คิดในทุกมิติ เศรษฐกิจก็เป็นหนึ่งในนั้น นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็ใช่ (เอาจริงๆ ก็พอพูดได้ว่า EU นี่เริ่มต้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ย้อนไปสมัยประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป)

เราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิมนุษยชนกับเศรษฐกิจทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลที่มันต้องตั้งอยู่บนฐาน “ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน”

ถ้าเอาเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่สนสิทธิมนุษยชนเลย ลองดูอุตสาหกรรมอาหารทะเลสิ ตอนนี้เป็นยังไง พอจะโดนแบนจริงๆ ก็ต้องรีบมาทำให้มันได้มาตรฐานอยู่ดี ตลาดที่เสียไปแล้วบางส่วนก็เสียไปเลย

การมีมาตรฐานด้านสิทธิที่ดี ก็เพื่อให้คู่ค้าของเราไว้ใจเรา เชื่อใจเรา ว่าเราให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เขาให้ความสำคัญ มันแยกกันไม่ขาด

….

อีกประเด็นคือ ของ EU ที่เราคุยกันเนี่ย อันนึงคือ General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) กับอีกอันคือ Directive (EU) 2016/680 ซึ่งทั้งคู่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้ว (2016 และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2018)

ในขณะที่ APEC Privacy Framework ออกเมื่อปี 2005 (เริ่มร่างปี 2003 adopted ปี 2004 แต่ finalized ปี 2005)

ตอนปี 2005 นี่โลกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างไรบ้าง?

คือหยิบมือถือของเราขึ้นมาดูนี่ แทบไม่มีอะไรที่มีมาก่อนปี 2005 เลย หรือถ้ามีก็เปลี่ยนสภาพไปจนจำไม่ได้แล้ว พวกคอนเซปต์อย่าง cloud อะไรนี่ สมัยนั้นยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายในทางการค้าเลย (เมื่อก่อนเรียกในชื่ออื่น เช่น utility computing)

ซึ่งพอเป็นแบบนี้ มันก็ลำบากอยู่เหมือนกัน ที่จะคาดหวังให้กรอบกฎหมายจากปี 2005 อย่าง APEC Privacy Framework มันจะมาเห็นประเด็นอะไรในปัจจุบันแบบละเอียดๆ คือสมัยนั้นมันยังไม่มี (เอาจริงๆ มันก็พอมี เช่น APEC Cross-border Privacy Enforcement Arrangement จากปี 2010 แต่เราไม่ยอมอ้างกัน ไปอ้างแต่ของเก่า)

ในขณะที่ตอนร่าง General Data Protection Regulation ของ EU มันก็มีกรณีศึกษาอะไรให้สรุปเป็นบทเรียนเยอะแล้ว โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการประมวลผลข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา เขาเลยปรับปรุงออกมาแบบนี้

ถ้าไทยจะมีกฎหมายใหม่ ก็ควรคิดถึงอนาคตไหม ไม่ใช่เอาวิธีคิดจากเมื่อ 12 ปีที่แล้วมาใช้ ประกาศปุ๊บ ล้าสมัยทันที เสียเวลาไหม

 

ภาพประกอบ: Nokia 9300i จาก Nokia Museum

โดย bact ณ 23 March 2017 10:21 GMT

ออกแบบหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ: บทเรียนจากสหภาพยุโรป

สรุปบางส่วนจากรายงานศึกษาเปรียบเทียบ Data Protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities (Strengthening the fundamental rights architecture in the EU II) ของ European Union Agency for Fundamental Rights [พ.ค. 2010]

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) สำหรับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Authority) ว่าด้วยโครงสร้างขององค์กร, อำนาจ, ทรัพยากร, และความร่วมมือกับองค์กรอื่น

ในด้านหนึ่ง รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหลายแห่งได้มอบอำนาจเจาะจงบางประการและมอบอิสระอย่างสูงให้กับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล ในอีกด้านหนึ่ง หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลก็ได้สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย 3 ประเภท อันได้แก่ สถาบันของรัฐ หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐที่ทำงานแข็งขันในด้านนี้ และหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของรัฐสมาชิกอื่นๆ

โครงสร้างและความเป็นอิสระของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

อำนาจในการกำหนดระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

ทรัพยากร

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบอำนาจ: อ่านโครงสร้างคณะกรรมการในกฎหมายไทย

โดย bact ณ 23 March 2017 10:00 GMT

17 March 2017

LookHin

เขียนโปรแกรมอัพโหลดข้อมูลไปเก็บไว้ที่ Google Drive

พอดีผมทำ Google Drive API และเอาขึ้น Github เอาไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Drive API บทความนี้จะเขียนอธิบายวิธีใช้นิดหน่อย จุดประสงค์ของการทำ API ชุดนี้ก็เพื่อจะทำโปรแกรมสำหรับอัพโหลดไฟล์จาก server ไปเก็บไว้ยัง Google Drive โดยอัตโนมัติ เพื่อทำการ backup ข้อมูล โดยใน API สามารถที่จะแสดงรายชื่อไฟล์และโฟลเดอร์, สร้างโฟลเดอร์ใหม่, ลบไฟล์และโฟลเดอร์ และอัพโหลดไฟล์เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ได้ หากใครต้องการเพิ่มความสามารถอื่นเข้าไป ก็สามารถอ่านวิธีเรียกใช้งาน API ได้จาก Reference ด้านล่างบทความนะครับ

ในการเรียกใช้งาน Service ของ Google API เราต้องทำการร้องขอ Access Token ไปยัง Server ของทาง Google เพื่ออนุญาตให้แอพที่เราสร้างสามารถเข้าถึง Service ที่เราระบุเอาไว้ได้ ซึ่งเมื่อเราได้ Access Token มาแล้วเราสามารถที่จะใช้ Access Token ตัวนี้ในการเรียกใช้ API ต่างๆ ได้ ซึ่งในบทความนี้เราจะทำการเรียกใช้ Google Drive API

Google Drive API

มาลองทดลองทำจริงเลยดีกว่าครับ เริ่มแรกเลยให้ทำการดาวน์โหลดโค้ดทั้งหมดจาก Github ลงมาก่อน https://github.com/LookHin/google-drive-api จากนั้นทำการเปิดใช้งาน Google Drive API โดยคลิกเข้าไปที่ Enable Google Drive API จากนั้นเลือกสร้างโปรเจคใหม่ หรือเลือกโปรเจคเก่าที่เรามีอยู่แล้วก็ได้

Google Drive API

คลิก Create credentials และเลือก OAuth client ID

Google Drive API

ในช่อง Application type ให้เลือกเป็น Other และช่อง Name ให้ใส่เป็นชื่อที่เราต้องการ และคลิก Create

Google Drive API

หลังจากคลิก Create แล้วระบบจะแสดง Client Id และ Client secret ขึ้นมาให้ ให้เรา copy รหัสทั้ง 2 ตัวนี้ไปใส่ในไฟล์ authorize.php และ example.php

$strClientId = "YOUR_CLIENT_ID";
$strClientSecret = "YOUR_CLIENT_SECRET";

Google Drive API

ทำการ Authorize โดยเรียก authorize.php จากบราวเซอร์ เช่น http://YOUR_SERVER/google-drive/authorize.php และทำการคลิก Allow เพื่อทำการอนุญาติให้แอพที่เราสร้างสามารถเข้าถึงข้อมูลใน Google Drive ได้

Google Drive API

หลังจากคลิก Allow แล้วระบบจะแสดง Refresh Token ขึ้นมาให้ ให้ทำการ copy รหัสตัวนี้ไปใส่ในไฟล์ example.php

$strRefreshToken = "YOUR_REFRESH_TOKEN";

Google Drive API

เพียงเท่านี้โปรแกรมของเรา ที่เราเขียนไว้ในไฟล์ example.php ก็พร้อมที่จะทำงานได้แล้วครับ แต่ก่อนอื่นมารู้จักกับ File Id และ Folder Id ที่ใช้ภายใน Google Drive กันก่อน ในระบบของ Google Drive จะอ้างอิงถึงไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ผ่านทาง Id ฉะนั้นเวลาเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรือทำการอัพโหลดเข้าไปในโฟลเดอร์ต่างๆ เราต้องรู้ก่อนว่าโฟลเดอร์นั้นมี Id เป็นอะไร โดยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเปิดเข้าไปที่ Google Drive และคลิกเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ เราจะเห็น Id ของโฟลเดอร์นั้นๆ แสดงเป็น URL ดังรูป

Google Drive API

ตัวอย่าง: จากตัวอย่างของโค้ด ผมทำตัวอย่างการแสดงไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ ลบไฟล์และโฟลเดอร์ และอัพโหลดไฟล์ไว้ให้แล้ว ลองเล่นกันดูครับ

setAccessTokenFromRefreshToken($strRefreshToken);

// List File From Root Folder
$arrFile = $obj->ListFileAndFolder("root");
print_r($arrFile);

// # List File From Folder Id
//$arrFile = $obj->ListFileAndFolder("_PARENT_FOLDER_ID_");
//print_r($arrFile);

// # Create Folder In Root Folder
//$obj->CreateFolder("root", "_NEW_FOLDER_NAME_");

// # Create Folder In Parent Folder
//$obj->CreateFolder("_PARENT_FOLDER_ID_", "_NEW_FOLDER_NAME_");

// # Delete File & Folder
//$obj->Delete("_FILE_OR_FOLDER_ID_");

// # Upload File To Root Folder
// $arrResult = $obj->Upload("root", "no-face.png");
// print_r($arrResult);

// # Upload File To Parent Folder
// $arrResult = $obj->Upload("_PARENT_FOLDER_ID_", "no-face.png");
// print_r($arrResult);

?>

อ้างอิง :
https://github.com/LookHin/google-drive-api
https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2WebServer
https://developers.google.com/drive/v3/reference/files
https://developers.google.com/drive/v3/web/resumable-upload

โดย LookHin ณ 17 March 2017 11:07 GMT

12 March 2017

Kitt

Google Cloud Platform Free Tier

Google recently provide the free tier on their Google Cloud Platform (GCP). The free tier will be free forever (but what Google offered are subjected to changes). Also included in the free tier is $300 credit for 12 months (I think this was 2 months – good !) I applied, created Google Compute Engine (GCE) f1-micro instance, … Continue reading Google Cloud Platform Free Tier

โดย kitty ณ 12 March 2017 09:04 GMT

Vultr’s $2.5 / month server instance

Vultr has recently upgrade all instances . While $5/month has been upgraded from 1 CPU / 768 MB / 15 GB  to 1 CPU / 1 GB / 25 GB, Vultr also introduced the new smallest server instance – 1 CPU / 512 MB / 20 GB at $2.5/month. So, I have choices:  keep paying $5/month … Continue reading Vultr’s $2.5 / month server instance

โดย kitty ณ 12 March 2017 08:34 GMT

Yet another leap second added

235960 – 23:59:60 – the leap second added. UTC (based on solar mean)  – TAI (based on atomic clock) = -37 seconds Happy New Year 2017 UTC

โดย kitty ณ 12 March 2017 08:33 GMT

กบ CoE #2

ผมกับกบ CoE#2 สนิทกันประมาณนึง ด้วยกบจบจากสาธิตมอดินแดง เป็นพี่โรงเรียนเดียวกับส้ม กบจะเรียกผมว่าพี่เสมอ ไม่เคยเรียกผมว่าอาจารย์ กบชอบเล่นเกม โค้ดเก่ง คิดเก่ง พลิกแพลงเก่ง แต่ .. เรียนไม่เก่ง กบใช้เวลาเรียนหลายปีกว่าจะจบด้วยเกรด 2.0 กว่า ๆ ด้วยความที่เรียนนาน เข้าคลาสเรียนกับน้อง ๆ เลยเป็นที่รู้จักของน้อง ๆ รุ่นหลังอีกหลายรุ่น ถ้าจำไม่ผิดคน กบเข้าไปทำงานแรก ๆ ทำงานได้ดีโดยเจ้านายไม่รู้ว่าเกรดมันห่วย วันที่เจ้านายรู้ว่ากบจบด้วยเกรดห่วย ๆ จึงเกิดประโยคที่ว่า “มี วศ.คอม.มข. เกรด 2.0 แบบคุณอีกไหม ?” ผมเจอกบครั้งสุดท้ายหลายปีก่อน กบแวะมาที่ภาคฯ ถือเกมมาให้เล่น ก็ยังได้มานั่งเล่นเกมกันเหมือนสมัยอยู่ห้องโปรเจค ตัดมาอีกทีก็มารู้ข่าวเรื่องอาการเนื้องอกในสมองของกบ ช่วงปลายมกราฯ ที่ผ่านมา กบอาการทรุดลงไปอีก เพื่อน ๆ น้อง ๆ บางคนพอทราบก็ไปเยี่ยม/นัดกันว่าจะไปเยี่ยมที่บ้าน เมื่อวาน น้องไปสบายแล้ว ใจหายว่ะ

โดย kitty ณ 12 March 2017 08:33 GMT

6 March 2017

LookHin

การสร้าง LINE Bot ด้วย LINE Messaging API (Official API)

ก่อนหน้านี้ผมเคยลองทำ LINE Bot เล่นบ้างอยู่เหมือนกัน แต่ตอนนั้น LINE เขายังไม่มี Official API ออกมาให้ ทำให้เราต้องแอบเล่นผ่าน Unofficial API ที่มีคนแกะออกมาจากตัวโปรแกรมของไลน์อีกที ข้อดีคือมันใช้กับ Account ธรรมดาของเราได้ แต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ Official API ก็ไม่มีอะไรการันตีให้เราได้ว่ามันจะทำงานสมบูรณ์ หลังๆ มานี้ LINE เขาเอาใจ Developer มากขึ้น เขามี Official API ออกมาให้ใช้งานแล้ว แต่ว่าจะใช้งานกับ Account ธรรมดาไม่ได้ ต้องใช้กับ account ที่เป็น LINE@ เท่านั้น ซึ่งเราสมัครใช้งานได้ฟรีๆ อยู่แล้ว

โดยระบบที่เราจะทดสอบทำกันวันนี้ จะเป็นการรอรับข้อความจากผู้ใช้และตอบกลับข้อความนั้นๆ ด้วยข้อความที่เราเตรียมไว้ และทำการส่งข้อความหาผู้ใช้ที่แอ็ดเป็นเพือนกับบอทของเราเพื่อใช้สำหรับสร้างระบบแจ้งเตือนต่างๆ เช่นแจ้งผู้บุกรุก แจ้งราคาน้ำมัน แจ้งราคาทองอะไรประมาณนั้น

มาเริ่มกันเลย ในการสร้าง LINE Bot ให้เราล๊อกอินเข้าไปที่ LINE Business Center และทำการกรอกข้อมูลและลงทะเบียนให้เรียบร้อย อันนี้ทำเองนะครับ พอดีผมไม่ได้ print screen หน้าจอเอาไว้ เข้าไปทำอีกรอบไม่ได้ ฮาาา

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้เข้าไปที่เมนู Service -› Messaging API และคลิกที่ปุ่ม Start using Developer Trial

LINE Bot

ทำการตั้งชื่อบอท เลือกรูปภาพ และกรอกข้อมูลอื่นๆ ให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม OK ด้านล่าง

LINE Bot

ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้วกด Apply

LINE Bot

เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ LINE@ Manager

LINE Bot

จากนั้นกดที่ปุ่ม “ใช้ API” และกด “ยืนยัน” (อ้าว ภาษาไทยได้ไงหว่า)

LINE Bot

จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถใช้งาน API ได้ 2 ฟังชั่นคือ REPLY_MESSAGE และ PUSH_MESSAGE โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้งานทั้ง 2 ฟังชั่นนี้ได้จาก REPLY_MESSAGE และ PUSH_MESSAGE คลิกเข้าไปดูจะเห็นว่าเขียนไม่ยากครับ แค่รอรับและส่งข้อมูลกลับไปกลับมาเท่านั้น

ในหน้านี้จะเห็นว่าด้านขวามือมีชื่อของบอทของเราอยู่ พร้อมกับ LINE@ ID ของบอท เราสามารถแอ็ดเฟรนจาก ID นี้เลยก็ได้ หรือจะใช้ QR Code ในขั้นตอนถัดไปก็ได้ครับ และในส่วนของการตั้งค่าให้เลือก webhook เป็น “อนุญาต” และเลือก Bot เข้าร่วมกลุ่มแชท, ข้อความตอบรับอัตโนมัติ, คำทักทายเริ่มต้นสำหรับการเพิ่มเพื่อนใหม่ เป็น “ไม่อนุญาต” ทั้งหมด แต่ถ้าหากใครจะลองเปิดไว้ก็ได้นะครับ ทาง LINE เขามีระบบตอบรับข้อความอัตโนมัตไว้ให้อยู่แล้ว แทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลย เมื่อเลือกเสร็จแล้วกด “บันทึก” เมื่อกดบันทึกเรียบร้อยแล้วให้กดที่ LINE Developers ต่อได้เลยครับ เดียวเราต้องไปใส่ URL ของ webhook ในหน้านั้นอีกที

LINE Bot

ในหน้านี้จะเห็นว่ามี QR Code เราสามารถใช้ QR Code ตัวนี้เพื่อทำการแอ็ดเฟรนกับบอทได้เลยครับ หรือจะแอ็ดโดยใช้ LINE@ ID จากหน้าที่แล้วก็ได้ แต่ ID มันสุ่มมาให้อาจจะพิมพ์ตามยากหน่อย และในหน้าเดียวกันจะเห็นว่าในช่อง Webhook URL ยังไม่มีค่าอะไร ให้กด Edit

LINE Bot

ทำการใส่ Webhook URL ของเราลงไปครับ URL ตรงนี้จะเป็น URL ที่ใช้รับข้อความจาก LINE โดยจะต้องเป็น HTTPS เท่านั้นนะครับ

LINE Bot

หลังจากที่เราใส่ Webhook URL เข้าไปแล้ว ขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนการหา Access Token เพื่อเอาไปใช้กับโปรแรกมของเรา ให้คลิกเข้าไปที่ ISSUE ระบบก็จะแสดง Access Token ขึ้นมาให้

LINE Bot

เอาหละ เกือบเสร็จแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเขียนโปรแกรมครับ copy โค้ดตามนี้และทำความเข้าใจกันเอาเองอธิบายไม่ถูกหละ โดยโค้ดชุดนี้จะเป็นการรอรับข้อความที่ถูกส่งเข้ามา และเราจะตอบกลับข้อความนั้นกลับไปว่า ID ของเขาชื่ออะไร หรือหากว่าใครจะเพิ่มคำสั่งอื่นลงไปก็เพิ่มเข้าไปเองเลยครับ และเราจะต้องใช้ ID ตัวนี้ในการส่งข้อความแจ้งเตือนโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้ทักเข้ามาด้วย (ดูโค้ดแล้วทำการแก้ไข ACCESS_TOKEN เป็น Token ของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับ)


หลังจากเขียนโค้ดและอัพโหลดขึ้นเซิฟเวอร์เรียบร้อยก็ลองทักบอทของเราได้เลยครับ มันตอบคำถามได้บ้างหละ

LINE Bot

ขึ้นตอนถัดไปเราจะทำระบบ Push message ฟังชั่นนี้เอาไว้ทำระบบแจ้งเตือนต่างๆ เช่นการแจ้งเตื่อนผู้บุกรุกจากอุปกรณ์ IoT หรือแจ้งเตือนราคาน้ำมัน ราคาทองอะไรก็แล้วแต่ โดยเราต้องใช้ ID ของผู้รับจากขั้นตอนที่แล้วในการส่ง เราอาจจะเก็บ User ID ลง Databsae เพื่อเอามาไว้ใช้ทีหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่สำหรับโค้ดตัวอย่างนี้ผมจะใส่ User Id ลงไปตรงๆ (แก้ ACCESS_TOKEN และ USER_ID ให้เรียบร้อยและลองรันได้เลยครับ)


หลังจากตรงนี้ไป ก็ไปต่อยอดกันเอาเองครับ แล้วแต่จินตนาการกันเช่นเคย

อ้างอิง :
https://developers.line.me/messaging-api/getting-started
https://devdocs.line.me/en/

โดย LookHin ณ 6 March 2017 13:31 GMT

1 March 2017

Kitt

Tokyo Marathon 2017

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พาผู้จัดงานมาราธอนในเมืองไทยไปร่วมงาน Tokyo Marathon Expo 2017 ที่ญี่ปุ่นเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิ่งญี่ปุ่นและต่างชาติไปวิ่งที่ประเทศไทย โดยนำผู้จัด Khon Kaen International Marathon, Chiang Mai, Laguna Phuket, Pattaya, BDMS Bangkok, Amari Charity ไปร่วมงาน ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2017 Tokyo Marathon เป็นหนึ่งในหก World Marathon Majors (Berlin, Boston, Chicago, London, New York, Tokyo) เป็นรายการ tier สูงสุดแล้วสำหรับนักวิ่งมาราธอน ถ้านับงานมาราธอนใหญ่ของโลกนอกจากหกรายการ majors นี้ก็จะมีอีกเพียงสองรายการเท่านั้นคือ IAAF World Championships in Athletics และ Summer Olympic Games Tokyo Marathon เป็น majors … Continue reading Tokyo Marathon 2017

โดย kitty ณ 1 March 2017 12:04 GMT

24 February 2017

Neutron

rlm_raw - FreeRADIUS module

เรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับ FreeRADIUS [1] ซึ่งคนที่เคยติดตั้ง และใช้งาน จะรู้ว่า FreeRADIUS จะมีฝั่ง Server และ Client โดยทั้งสองฝั่งจะถือ กุญแจ (Shared Secret) เดียวกัน โดยที่ Server จะใช้ IP Address ของ Client ในการเลือก กุญแจ ออกมาเทียบ

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การใช้ FreeRADIUS เป็น Server ให้กับ Client ที่มี IP ไม่แน่นอน อย่างเช่น พวกที่มาจาก xDSL, FTTx เราจะไม่สามารถกำหนด Shared Secret ให้กับ Client นั้น ๆ ได้ นอกจากทุก Client จะถือกุญแจเดียวกัน ร่วมกันหลาย ๆ ราย

การใช้กุญแจร่วมกัน ก็อาจจะเป็นทางออก แต่ผมหาข้อมูลไปต่อ ว่าพอจะมีวิธีอื่น ๆ ที่รัดกุมกว่านี้ไหม ก็ไปเจอ [2] ที่พูดถึง rlm_raw และ dynamic_clients ซึ่งเราสามารถที่จะเอาข้อมูลจาก attribute ที่ client ส่งมา เพื่อไปใช้ประกอบกับการเลือก กุญแจ ออกมาเทียบได้ แต่ทว่า rlm_raw (original) ค่อนข้างเก่า และดึงมาใช้ตรง ๆ กับ FreeRADIUS 3.0.x ไม่ได้

ผมจึงเขียน rlm_raw [3] ขึ้นมาใหม่ โดยดู original เป็นแนวทาง และปรับมาใช้ libradius ซึ่งทำให้ code ที่เขียนใหม่ สะอาด และกระชับ กว่า code เดิมมาก

จาก ตัวอย่าง ใน README จะเห็นได้ว่า ผมสามารถ ที่จะใช้ค่า จาก attribute "NAS-Identifier" เพื่อไปเลือก secret ออกมาจาก redis server เพื่อมาตั้งค่า Client ใหม่ให้ FreeRADIUS ได้

Happy Hacking!

[1] http://freeradius.org/
[2] http://jakehe.blogspot.com/2014/07/freeradius-installation.html
[3] https://github.com/neutronth/rlm_raw

โดย neutron ณ 24 February 2017 07:59 GMT

22 February 2017

LookHin

การดักจับข้อมูลที่วิ่งเข้าออกบน HTTP/HTTPS จากแอพในมือถือ Android โดยใช้ Burp Suite

บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการดักจับข้อมูลจากแอพในมือถือ Android ที่รับส่งไปยังเซิฟเวอร์ทั้งบน HTTP และ HTTPS โดยเราจะทดสอบกับแอพของไปรษณีย์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุ Thailand Post Track & Trace เพื่อให้เห็นว่ามีการส่งข้อมูลอะไรออกไปที่เซิฟเวอร์บ้าง โดยในการทดลองนี้จะทำกับแอพที่ใช้ certificate ของระบบเท่านั้น ส่วนแอพอย่างของ facebook หรือ instagram เขาจะมี certificate ของตัวเองที่ฝั่งมากับแอพทำให้เราไม่สามารถหลอกโปรแกรมได้ หรืออาจจะยืนยัน CA ว่าเป็น CA จริงหรือไม่ผ่านทาง DNS อีกที (ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ อันนี้ไม่แน่ใจ เดียวผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อน)

ในการทดลองการดักจับข้อมูลครั้งนี้ เราจะให้ทั้งคอมฯ และมือถือต่ออยู่ใน Wi-Fi เน็ทเวิร์คเดียวกัน โดยเราจะใช้ Burp Suite Free Edition ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Burp Suite Free Edition เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น proxy แต่ผมไม่ลงวิธีการติดตั้งนะครับตัวใครตัวมัน

หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Burp Suite Free Edition และเข้าไปที่แท็บ Proxy -› Options และเลือก Add เพื่อตั้ง proxy ใหม่

burp suite proxy

ทำการกำหนด Bind to port เป็น 8089 (ปกติก็คงเป็น 8080 แต่พอดีผมใช้มันไปทำอย่างอื่นแล้ว) และเลือก Bind to address เป็น All interfaces เมื่อใส่ค่าทุกอย่างเรียบร้อยก็คลิก OK

burp suite proxy

Windows Firewall จะขึ้นมาถามยืนยันการใช้งานพอร์ทให้กด Allow access

burp suite proxy

ถ้าในช่อง Running ในส่วนของ proxy ที่เราสร้างไว้ยังไม่ถูกติ๊กเป็นเครื่องหมายถูก ก็ติ๊กให้มันทำงานด้วยครับ

burp suite proxy

และในแท็บ Intercept ให้เลือก Intercept เป็น Off

burp suite proxy

จากนั้นมาที่มือถือ Android โดยให้เข้าไปที่ Setting -› Wi-Fi กดค้างที่ Wi-Fi ที่เราต่อเอาไว้แล้วเลือก Modify network

burp suite proxy

เลือก Show Advanceed options ติ๊กเลือก Show advance options และเลือก Proxy เป็น Manual และใส่ค่าต่างๆ ดังนี้

Proxy hostname = ให้ใส่ IP ของเครื่องคอมฯ ที่เราติดตั้ง Burp Suite ไว้
Proxy port = ใส่หมายเลข port ที่เรากำหนดไว้ใน Burp Suite

จากนั้นกด Connect

burp suite proxy

ขั้นตอนถัดไปคือการติดตั้ง CA Certificate ของ Burp Suite ลงในเครื่อง Android ให้เราพิมพ์ URL http://burp บนบราวเซอร์ของ Android และคลิกที่ปุ่ม CA Certificate เพื่อทำการดาวน์โหลด เมื่อทำการดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ cacert.der ให้ทำการเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์เป็น cacert.cer

burp suite proxy

ทำการติดตั้ง CA Certificate โดยเข้าไปที่ Setting -› Advanced settings -› Security และเลือก Install from SD card

burp suite proxy

เลืกไฟล์ cacert.cer และทำการตั้งชื่อ Cartificate name

burp suite proxy

ที่หน้า Setting -› Advanced settings -› Security คลิกที่แท็บ Trusted credentials และเลือกแท็บ User จะเห็นว่ามี CA Certificate ใหม่ของเราติดตั้งไว้แล้ว เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

burp suite proxy

ต่อไปมาเริ่มทำการทดสอบกันเลยครับ ว่ามันสามารถดักข้อมูลที่วิ่งผ่าน HTTP/HTTPS ได้จริงไหม โดยให้เปิดบราวเซอร์และพิมพ์ url ที่เป็น HTTPS ลงไป ในตัวอย่างก็เทสจากเว็บผมเองนี้หละ จะเห็นว่า HTTPS ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่

burp suite proxy

กลับมาดูที่หน้า Burp Suite ในแท็บ HTTP history จะเห็นว่ามีข้อมูลที่วิ่งไปยังเว็บของเราแล้ว

burp suite proxy

ทีนี้ลองเปิดแอพบน Android ขึ้นมาครับ ตัวอย่างนี้ผมเลือกใช้แอพของไปรษณีย์เพราะอยากรู้ว่าเขาส่งข้อมูลไปตรวจสอบสถานะของพัสดุที่ไหน โดยลองกรอกรหัสที่ใช้ตรวจสอบพัสดุ EMS ลงไปดูนะครับ หรือหากใครจะลองแอพตัวอื่นก็ได้เช่นกัน เอาจากของไทยๆก่อนนี้หละครับ ง่ายดี

burp suite proxy

กลับมาดูที่หน้า HTTP history จะเห็นว่ามีข้อมูลวิ่งที่ยังเซิฟเวอร์ของไปรษณีย์ไทยแล้วครับ (อ้าว มี username กับ password ติดมาด้วย อันนี้ไม่ได้ตั้งใจ อยู่นอกเหนือจากที่ผมคิดไว้ ฮาาา)

burp suite proxy

โดย LookHin ณ 22 February 2017 15:14 GMT

20 February 2017

Kitt

Intel® Optimized LINPACK Benchmark on Debian and Ubuntu

Got a chance to grab 8 dedicated servers. All of them are identical configuration. Intel Xeon E5-2660 2.20 GHz – 8 Core / 16 Threads 16GB (DDR3) Memory 240GB (SSD) Storage 1 Gbps Network Port And I put Debian on 2 of them and Ubuntu 2 of them. Since I use these servers for computation, I tested … Continue reading Intel® Optimized LINPACK Benchmark on Debian and Ubuntu

โดย kitty ณ 20 February 2017 21:43 GMT

CPU overloaded by kidle_inject ?

As it’s named, kidle_inject is a process to inject idleness to processors. On a good day, this will keep idle your processors, lower processor temperature, and save your battery. On a bad day, it will consume your processor somewhat like 50%+ on all cores, slow down your laptop, and drain your battery. But, you can … Continue reading CPU overloaded by kidle_inject ?

โดย kitty ณ 20 February 2017 21:42 GMT

14 February 2017

LookHin

การดาวน์โหลดวิดีโอจาก youtube, udemy, facebook โดยใช้ youtube-dl และ ffmpeg

เรื่องนี้สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฏหมาย ถึงแม้จะนำมาใช้งานส่วนตัวผมก็ไม่แน่ใจนัก แต่อย่างน้อยเรามาตกลงกันก่อนว่าเราจะดาวน์โหลดแค่งานที่เป็นสาธารณะ และศึกษาการใช้งานทูลนี้เท่านั้น (ตัดความรับผิดชอบเรียบร้อย) บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บต่างๆ อย่างเช่น youtube, udemy, facebook นะครับ โดยเราจะใช้โปรแกรม youtube-dl ในการดาวน์โหลด และใช้ ffmpeg ในการแปลงฟอร์แมตของไฟล์ จริงๆ ตัว youtube-dl มันก็มีให้ใส่พารามิเตอร์ให้เลือกฟอร์แมตของไฟล์นะครับ แต่สุดท้ายมันก็ไปเรียกใช้ ffmpeg ต่ออยู่ดี ซึ้งขั้นตอนในการแปลงฟอร์แมตเนี้ยก็ใช้เวลานานพอสมควร งั้นผมเลยแยกขั้นตอนการดาวน์โหลดและการแปลงฟอร์แมตของไฟล์วิดีโอออกจากกัน โดยเริ่มจากดาวน์โหลดวิดีโอมาก่อน จากนั้นค่อยมาทำการแปลงฟอร์แมตของไฟล์อีกที

ในขั้นตอนการติดตั้งจะแนะนำเฉพาะบน Windows เท่านั้นนะครับ สำหรับผู้ที่ใช้ Linux น่าจะมีพื้นฐานมากกว่าอยู่แล้ว และขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ยากนักคิดว่าคงทำกันได้หมด

ติดตั้ง youtube-dl โดยให้เข้าไปดาวน์โหลดที่ https://rg3.github.io/youtube-dl/ ให้คลิกไปที่เมนู Download และเลือก youtube-dl.exe หลังจากดาวน์โหลด ให้นำไปไว้ที่ c:\youtube-dl\

ติดตั้ง FFmpeg โดยเข้าไปที่ https://ffmpeg.org/download.html และเลือก Windows Packages จะมีลิงค์ไปหน้าดาวน์โหลดสำหรับ Windows ที่ https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้ unzip และนำไปไว้ที่ c:\ffmpeg\

youtube-dl-ffmpeg

จากนั้นทำการคอนฟิก Enviroment Variable Path ของ windows โดยให้เข้าไปที่ Control Panel -› System and Security -› System -› Advanced system Setting และเลือกที่ Enviroment Variables

youtube-dl-ffmpeg

ในส่วนของ System variables ให้เลือกไปที่ Path และเลือก Edit

youtube-dl-ffmpeg

ทำการเพิ่ม path ของ youtube-dl และ ffmpeg เข้าไปดังรูป

youtube-dl-ffmpeg

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ลองเปิด command และพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบ version กันก่อน ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย น่าจะขึ้นประมาณนี้

youtube-dl --version
ffmpeg -version

youtube-dl-ffmpeg

และก่อนใช้งานทุกครั้งเราควรสั่ง youtube-dl -U เพื่อทำการ update โปรแกรมให้เป็น version ใหม่สุดอยู่เสมอ

youtube-dl-ffmpeg

สำหรับการดาวน์โหลดวิดีโอจาก youtube เราสามารถโหลดได้ทั้งแบบเป็น playlist และที่เป็นวิดีโอเดี่ยวๆ โดยสามารถใช้คำสั่งได้ดังต่อไปนี้

แบบเป็น playlist

youtube-dl --no-check-certificate --ignore-errors "https://www.youtube.com/playlist?list=PL6B3937A5D230E335"

แบบแยกเป็นรายวิดีโอ

youtube-dl --no-check-certificate "https://www.youtube.com/watch?v=YE7VzlLtp-4"

สำหรับ facebook ก็สามารถโหลดได้เช่นกันโดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

youtube-dl --no-check-certificate "https://www.facebook.com/DevExp/videos/1378097708883662/"

และสำหรับวิดีโอที่เราซื้อคอร์สออนไลน์ไว้บน udemy เราสามารถโหลดทั้งคอร์สมาได้ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

youtube-dl -u username -p password -o "%(chapter_number)s-%(chapter)s/%(autonumber)s-%(title)s.%(ext)s" "https://www.udemy.com/java-tutorial/"

ในกรณีที่ดาวน์โหลดวิดีโอลงมาแล้ว ไฟล์ที่ได้อาจจะเป็นไฟล์ .mkv หรือนามสกุลอื่นๆ เราสามารถทำการแปลงฟอร์แมตของไฟล์ได้โดยใช้ ffmpeg โดยให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาก่อน ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า new-mp4 เอาไว้เก็บไฟล์ที่ได้จากการแปลง และใช้คำสั่งสำหรับการแปลงเป็น mp4 ดังนี้

ffmpeg -i old-video-file.mkv -vcodec libx264 -profile:v high -acodec aac ./new-mp4/new-video-file.mp4

หรือหากว่าต้องการแปลงทั้งโฟลเดอร์ให้ใช้คำสังดังต่อไปนี้

FOR /F "tokens=*" %G IN ('dir /b *') DO ffmpeg -i "%G" -vcodec libx264 -profile:v high -acodec aac "./new-mp4/%~nG.mp4"

อ้างอิง: https://github.com/rg3/youtube-dl/blob/master/README.md

โดย LookHin ณ 14 February 2017 12:18 GMT

9 February 2017

LookHin

การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้ Google Cloud Vision API

Google Cloud Vision สามารถวิเคราะห์ภาพได้ 6 รูปแบบคือ Label, Text, Face, Landmark, Logo, Image Properties ขั้นตอนการวิเคราะห์คือเราต้องทำการ อัพโหลดภาพขึ้นไปที่ Cloud Vision API จากนั้นเราจะได้ค่ากลับมาเป็น JSON ง่ายมากบอกเลย! เราอาจจะเอาความรู้จากบทความนี้มาทำแอพเล่นก็ได้ เช่นว่า ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการอัพโหลดรูปขึ้นมา และให้ระบบตรวจสอบว่าเป็นภาพอะไร แล้วเอาค่าที่ได้มาทำเป็นแคปชั่นหรือแฮชแทก แล้วอัพโหลดรูปนั้นขึ้นไปที่ Instagram (ดูวิธีการได้จากบทความที่แล้ว) อะไรประมาณนั้น แล้วแต่จะจินตนาการเช่นเคย

ในการใช้งานแบบฟรีเราสามารถอัพโหลดได้ 4MB ต่อภาพ และใช้งานได้ฟรี 1,000 หน่วยต่อเดือน (หน่วยในทีนี้ผมเข้าใจว่าหมายถึงจำนวนการร้องขอการตรวจสอบ เช่นถ้า 1 ภาพเราต้องการให้ตรวจสอบทั้ง Text และ Landmark ก็จะนับเป็น 2 หน่วย) ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องเสียตังค์ (ก็สมเหตุสมผล ใช้มากก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาไป)

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน Google Cloud Vision API ให้เข้าไปที่ Cloud Platform Console และคลิกที่ปุ่ม CREATE PROJECT

Google Cloud Vision API

ตั้งชื่อโปรเจคและใส่ข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อย

Google Cloud Vision API

จากนั้นทำการเปิดใช้งาน Cloud Vision API โดยคลิกที่ลิงค์นี้และเลือกโปรเจคที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ Enable Cloud Vision API

Google Cloud Vision API

ขั้นตอนถัดไปให้สร้าง API Key โดยให้คลิกเข้าไปที่เมนูรูปแฮมเบอร์เกอร์ด้านซ้ายมือและเลือกไปที่ API Manager และคลิกไปที่เมนู Credentials จากนั้นให้ทำการคลิกที่ Create Credentials และเลือกเป็น API Key

Google Cloud Vision API

หลังจากนั้นเราจะได้ API Key มาชุดหนึ่ง ให้กด RESTRICT KEY และก็กด Save ในหน้าถัดไปเลยครับ

Google Cloud Vision API

หลังจากได้ API Key มาแล้ว เราก็มาถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหละ ให้ดาวน์โหลดตัวอย่างรูปภาพและโค้ดที่ผมเตรียมไว้ลงไปก่อนครับ google-cloud-vision-api.zip (รูปตัวอย่างผมขโมยมาจากเน็ท ฮาา) เมื่อโหลดมาแล้วจะเห็นไฟล์ google-cloud-vision.php อันนี้เป็นตัวอย่างโค้ดที่ผมเตรียมไว้ให้ ให้ทำการเปลี่ยน API_KEY เป็นของตัวเองนะครับ


จากนั้นสั่งรันโค้ด เราจะได้ค่าผลลัพธ์กลับมาเป็น JSON เป็นอันเรียบร้อย

Google Cloud Vision API

อ้างอิง : https://cloud.google.com/vision/docs/

โดย LookHin ณ 9 February 2017 16:52 GMT

8 February 2017

LookHin

การอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอขึ้น Instagram โดยใช้ PHP

ปกติแล้ว Instagram ไม่มี API ให้เราทำการอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอขึ้นหรอกนะครับ ตัว Official API ของทาง Instagram ทำได้แค่ดึงข้อมูลรูปภาพและรายละเอียดที่เราอัพขึ้นไปแล้วเท่านั้น หากเราต้องการจะทำการอัพโหลดรูปหรือวิดีโอขึ้นไป เราต้องทำการ reverse engineering ต้องแกะดูเองว่าข้อมูลจากแอพที่ส่งไปที่เซิฟเวอร์มันรับส่งกันยังไง ถ้าเป็นอย่างแอพทั่วๆไป ที่เขาไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยมาก เราก็อาจจะใช้วิธีดักแพคเก็จของข้อมูล และเขียนโปรแกรมจำลองวิธีการรับส่งข้อมูลขึ้นมาเอง เพื่อทำการโพสข้อมูลไปที่เซิฟเวอร์ปลายทางก็ได้

แต่สำหรับกรณีของ instagram นี้ยากหน่อย เพราะเขาทำการ encrypt ข้อมูลด้วย secret key ที่อยู่ภายในแอพก่อนแล้วค่อยทำการส่งข้อมูลนั้นออกมา การหา secret key และวิธีเข้ารหัสอะไรนี้ผมเองก็ทำไม่เป็นหรอกนะ แต่พอดีว่าผมไปเห็นโค้ดของคนอื่นใน Github ที่เขาแกะข้อมูลทุกอย่างไว้หมดแล้ว แต่โค้ดเขาเยอะมาก มากเกินความต้องการของเรา ผมเลยเอาโค้ดของเขามารีไรท์ใหม่ และตัดให้เหลือแค่ส่วนที่ตัวเองต้องการใช้งาน นั้นคืออัพโหลดรูปปละวิดีโอ การแกะโค้ดคนอื่นก็ดีครับได้ทบทวนความรู้ตัวเองไปด้วย ถ้าใครสนใจอยากดูโค้ดของเขาก็เข้าไปดูได้ครับ โค้ดเขาอยู่ที่นี้ Instagram’s private API

บทความนี้สั้นๆ นะครับ แค่จะโชว์โค้ด และเดโมการอัพโหลดรูปและวิดีโอขึ้น instagram ให้ดู ส่วนการทำงานของโค้ดว่ามันทำงานยังไงก็ไปอ่านเอาเองครับ ไม่น่ายากเกินความพยายาม โดยคลาสที่ผมเขียนขึ้นมาใหม่จะไม่มีส่วนของการ crop รูปภาพ และแปลง format ของวิดีโอนะครับ ให้ไปทำกันเอาเอง โดยวิดีโอที่ผมทดสอบจะเป็น MP4 (H264)

มาเริ่มเลย อย่างแรกเข้าไปเอาซอสโค้ดและตัวอย่างทั้งหมดมาจาก Github ที่ผมแก้ไขโค้ดและเอาขึ้นไว้ที่ https://github.com/LookHin/instagram-photo-video-upload-api

เมื่อโหลดมาหมดแล้วจะเห็นว่ามีไฟล์ทั้งหมดอยู่ 5 ไฟล์ดังนี้

example.php //ตัวอย่างโปรแกรม
instagram-photo-video-upload-api.class.php //คลาสที่เรียกใช้งาน
square-image.jpg //ตัวอย่างรูปภาพ ขอให้เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ
square-thumb.jpg //ตัวอย่างรูปภาพ thumbnail ที่จะใช้กับวิดีโอ ขอให้เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นกัน
test-video.mp4 //ตัวอย่างวิดีโอ เป็นไฟล์ MP4 (H264)

เปิดไฟล์ example.php ขึ้นมา จะเห็นมีอยู่แค่ไม่กี่บรรทัด คือใช้เท่านี้จริงๆ ส่วนการทำงานเบื่องหลังจะอยู่ในไฟล์ instagram-photo-video-upload-api.class.php ทั้งหมด อย่างแรกเลยให้ทำการแก้ไข YOUR_IG_USERNAME และ YOUR_IG_PASSWORD เป็น username และ password ที่เราใช้ในการ login เข้า instagram ถ้าได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็สั่งรันได้เลยครับ (ผมทดสอบบน PHP 5.6 และ PHP 7)

include_once("instagram-photo-video-upload-api.class.php");

// Upload Photo
$obj = new InstagramUpload();
$obj->Login("YOUR_IG_USERNAME", "YOUR_IG_PASSWORD");
$obj->UploadPhoto("square-image.jpg", "Test Upload Photo From PHP");

// Upload Video
$obj = new InstagramUpload();
$obj->Login("YOUR_IG_USERNAME", "YOUR_IG_PASSWORD");
$obj->UploadVideo("test-video.mp4", "square-thumb.jpg", "Test Upload Video From PHP");

เมื่อสั่งรันแล้ว เราจะได้รูปภาพและวิดีโอตัวอย่างไปขึ้นที่ Instagram ของเราแล้วครับ

instagram upload photo video

โดย LookHin ณ 8 February 2017 17:14 GMT

Thep

Dell Inspiron 5468 with Debian Power

TL;DR แล็ปท็อปใหม่ของผม Dell Inspiron 5468 ใช้ CPU Intel Core i5-7200U, RAM 4 GB และ SSD 256 GB ติดตั้ง Ubuntu มาพร้อม นำมาติดตั้ง Debian Sid แบบ dual boot ใช้การได้ดี ยกเว้นมีปัญหา Wi-Fi, ไม่ชินกับปุ่ม PgUp/PgDn/Home/End, และเสียงไม่ออกหูฟังโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบ

หลังจากที่ใช้แล็ปท็อปเก่ามาได้ร่วม 6 ปี จนเริ่มออกอาการหลายอย่าง เช่น ร้อนจนดับบ่อย เล่นวิดีโอได้ไม่เกิน 5 นาที เรื่อง video call ไม่ต้องพูดถึงเลย และล่าสุดคือปุ่ม power เริ่มรวน เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีแปลก ๆ เช่น ลองถอดแบตแล้วเสียบปลั๊กไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะกดติด ก็คิดว่าคงได้เวลาซื้อแล็ปท็อปใหม่เสียที (ด้วยแรงสนับสนุนของคุณภรรยา)

Spec ที่ต้องการ

สี่อย่างนี้ ผมใช้เป็นตัว screen เบื้องต้น แล้วค่อยไปเช็กอย่างอื่นเป็นรายตัวไป เช่น RAM, ฮาร์ดดิสก์, พอร์ตต่าง ๆ ฯลฯ

Dell Inspiron 5468

ตัดฉับมาตอนที่ผมหิ้วเครื่องออกจากร้าน มันคือ Dell Inspiron 5468 โดยมี spec ดังนี้:

รายละเอียดอื่น ๆ ดูได้จาก Dell แต่ในรุ่นนี้ มี CPU ให้เลือกสองแบบ คือรุ่น Core i5 และรุ่น Core i7 ราคาต่างกันอยู่ 3,000 บาท โดยรุ่น Core i5 นั้น ได้ SSD ขนาด 256 GB ในขณะที่รุ่น Core i7 ได้ HDD ขนาด 1 TB (5400 RPM) ผมเลือกรุ่น Core i5 เพราะ SSD เลยทีเดียว

รายละเอียดอื่น ๆ

dump ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะซื้อมาใช้กับลินุกซ์ดังนี้ (จัดบรรทัด output เล็กน้อยเพื่อให้อ่านง่าย):

$ lscpu

Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        4
On-line CPU(s) list:  0-3
Thread(s) per core:  2
Core(s) per socket:  2
Socket(s):       1
NUMA node(s):     1
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         142
Model name:      Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
Stepping:       9
CPU MHz:        797.772
CPU max MHz:      3100.0000
CPU min MHz:      400.0000
BogoMIPS:       5424.00
Virtualization:    VT-x
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       256K
L3 cache:       3072K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:         fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca
 cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx
 pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl
 xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl
 vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe
 popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch
 epb intel_pt tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1
 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec
 xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp

$ lspci

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 5904 (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5916 (rev 02)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI
 Controller (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP
 Thermal subsystem (rev 21)
00:15.0 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial
 IO I2C Controller #0 (rev 21)
00:15.1 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial
 IO I2C Controller #1 (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI
 #1 (rev 21)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller
 [AHCI mode] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d10 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #5
 (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #6
 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 9d58 (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9d71 (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Topaz XT
 [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445] (rev 83)
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network
 Adapter (rev 31)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI
 Express Fast/Gigabit Ethernet controller (rev 07)

$ lsusb

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0cf3:e009 Atheros Communications, Inc. 
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card
 Reader Controller
Bus 001 Device 003: ID 0bda:5684 Realtek Semiconductor Corp. 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

$ lsscsi

[0:0:0:0]  disk  ATA   INTEL SSDSC2KF25 D07N /dev/sda 
[1:0:0:0]  cd/dvd HL-DT-ST DVD+-RW GU90N  A1C1 /dev/sr0 

Ubuntu hardware certification ระบุว่า Ubuntu ที่ติดตั้งมาจากโรงงานมีปัญหา hibernate ไม่ได้ และ Bluetooth 4.0 HID ไม่ทำงาน แต่ก็รายงาน wireless adaptor เป็น Intel Wireless 3165 ในขณะที่ในเครื่องจริง ๆ เป็น Qualcomm Atheros QCA9377

เตรียมพาร์ทิชัน

เครื่องมาพร้อมกับ Ubuntu 16.04 LTS ติดตั้งไว้ โดยแบ่งพาร์ทิชันดังนี้:

$ fdisk -l /dev/sda

Disk /dev/sda: 238.5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt

Device     Start    End  Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048  1026047  1024000  500M EFI System
/dev/sda2  1026048  7317503  6291456   3G Microsoft basic data
/dev/sda3  7317504 483756031 476438528 227.2G Linux filesystem
/dev/sda4 483756032 500117503 16361472  7.8G Linux swap

สองพาร์ทิชันแรก (sda1, sda2) ใช้สำหรับ UEFI boot พาร์ทิชันที่สาม (sda3) เป็น Ubuntu 16.04 LTS โดยเมานท์กับ / เพียงจุดเดียว และที่ท้ายดิสก์เป็นพาร์ทิชัน swap 7.8 GB (ประมาณสองเท่าของ RAM 4 GB)

หากจะติดตั้ง Debian โดยลบ sda3 ทิ้งไปเลยก็ย่อมได้ แต่เห็นว่า Ubuntu image ที่ติดตั้งมาจากโรงงานอาจพอมีประโยชน์สำหรับอ้างอิงอาการต่าง ๆ ที่อาจพบในอนาคต ระหว่าง config จากโรงงานกับที่เราติดตั้งเอง และอาจใช้ลอกการบ้านในกรณีที่มีปัญหากับฮาร์ดแวร์ได้ จึงตัดสินใจว่าจะหดพาร์ทิชัน Ubuntu แล้วสร้างพาร์ทิชันใหม่สำหรับ Debian และ /home

วิธีการที่ใช้คือ:

 1. ดาวน์โหลด Debian Installer จากหน้าโครงการ Debian-installer โดยผมเลือก Current daily snapshot สำหรับ amd64
 2. เขียน installer image โดยเสียบ USB flash drive เปล่า แล้วตรวจหา device file ของมันด้วยคำสั่ง dmesg แล้วไล่หาดูอุปกรณ์ล่าสุดใน log ซึ่งในกรณีของผมมันคือ /dev/sdb จากนั้นก็สั่งเขียน:
  # dd if=debian-testing-amd64-netinst.iso of=/dev/sdb
  
 3. เตรียม firmware โดยดาวน์โหลด firmware tarball จาก Debian cdimage มารอไว้เพื่อเขียนลง flash drive โดยจากขั้นตอนที่แล้ว ISO image ที่เขียนลงไปจะทำให้ใน flash drive จะมี 2 partition เกิดขึ้น พาร์ทิชันแรกใช้สำหรับบูต Debian installer และเราจะเขียน firmware ลงในพาร์ทิชันที่สอง โดยอาจจะแตก tarball ทั้งหมดลงไปเลย:
  # mount /dev/sdb2 /mnt
  # tar xzf firmware.tar.gz -C /mnt
  # umount /mnt
  
  หรือเลือกเฉพาะที่ต้องใช้สำหรับเครื่องนี้ คือ firmware-atheros และ firmware-realtek:
  $ tar xzf firmware.tar.gz
  # su
  Password:
  # mount /dev/sdb2 /mnt
  # cp firmware-atheros*.deb firmware-realtek*.deb /mnt
  # umount /mnt
  
 4. บูต Installer โดย disable secure boot เสียก่อน (ผมไม่แน่ใจว่า Debian installer สามารถบูตใน secure mode ได้หรือเปล่า แต่เนื่องจากผมมีเวลาไม่มาก จึงรวบรัดตัดตอน และเครื่อง Dell นี้ก็สามารถปิด secure boot ได้ โดยกด F12 ขณะเปิดเครื่องแล้วเซ็ต boot mode เป็น legacy mode คือ UEFI with secure boot OFF จากนั้นก็เซ็ต boot order ให้บูตจาก USB drive ก่อน internal HDD) เมื่อบูตเข้า Debian installer แล้ว ก็ตอบคำถามไปเรื่อย ๆ จนเสร็จขั้น load installer components แล้วหยุดอยู่แค่นั้น
 5. resize พาร์ทิชัน Ubuntu โดยกด Alt-F2 เพื่อไปที่ console ที่ 2 แล้วกด Enter เพื่อเข้า Busybox shell แล้วเริ่ม resize partition sda3 ตามขั้นตอนที่แนะนำใน หน้านี้ คือ:
  1. check file system
   # fsck /dev/sda3
   
  2. ปิด journal เพื่อเปลี่ยนพาร์ทิชัน ext4 ให้เป็น ext2
   # tune2fs -o ^has_journal /dev/sda3
   
  3. check file system อีกครั้งเพื่อจัดระเบียบบล็อคต่าง ๆ
   # e2fsck -f /dev/sda3
   
  4. resize file system ใน sda3
   # resize2fs /dev/sda3 15G
   
  5. resize ตัวพาร์ทิชัน sda3 ด้วย fdisk
   # fdisk /dev/sda
   
   โดยขั้นตอนที่ต้องทำคือ:
   1. ลบพาร์ทิชัน sda3 ด้วยคำสั่ง d
   2. เพิ่มพาร์ทิชัน sda3 กลับคืนด้วยขนาดใหม่ ด้วยคำสั่ง n
   3. เขียนตารางพาร์ทิชันลงดิสก์ ด้วยคำสั่ง w
   4. ออกจาก fdisk ด้วยคำสั่ง q

จากนี้ ระบบก็พร้อมแล้วสำหรับติดตั้ง Debian GNU/Linux สามารถกด Alt-F5 เพื่อกลับไป console ติดตั้งเพื่อทำงานต่อได้ หรือจะรีบูตเข้า installer อีกรอบเพื่อความแน่ใจก็ตามแต่

Debian GNU/Linux

เพื่อไม่ให้บล็อกนี้ยาวเกินไป ผมขอข้ามรายละเอียดการติดตั้ง Debian เอาเป็นว่า ผมเลือกติดตั้ง Xfce desktop เครื่องนี้จึงเป็นเครื่องที่ปลอด GNOME ยิ่งกว่าเครื่องก่อนที่อาจจะยังมีแพกเกจของ GNOME ตกค้างอยู่บ้างระหว่างย้ายมา Xfce

การใช้งานนับว่ารวดเร็วปรู๊ดปร๊าดกว่าเครื่องก่อนอย่างมโหฬาร SSD ทำให้อ่าน-เขียนดิสก์ได้เร็วแบบลื่นหัวแตก ความรู้สึกเหมือนสมัยใช้ RAM disk บน DOS ยังไงยังงั้น ใช้ aptitude upgrade/install/remove โปรแกรมได้สนุกสนาน ไม่ต้องรอนาน โหลด Firefox พร้อมประวัติและ bookmark ต่าง ๆ ที่ import มาจากเครื่องเก่าเสร็จภายใน 3 วินาที บ้าไปแล้ว! และเครื่องก็แทบไม่ร้อนเลยแม้จะเล่นวิดีโอยาว ๆ ทำให้พัดลมระบายความร้อนแทบไม่ได้ทำงานเลย นาน ๆ จะได้ยินสักครั้ง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ที่เงียบสนิทจนน่าตกใจ เมื่อเทียบกับเครื่องเก่า

ปัญหาที่พบ

ก่อนที่จะลงรายละเอียดที่เป็นความชอบส่วนตัว ผมขอบันทึกปัญหาที่พบเสียก่อน:

ส่วนอื่น ๆ เช่น webcam, bluetooth ยังไม่ได้ทดสอบครับ ไว้ถ้ามีโอกาสค่อยว่ากันอีกที

การปรับแต่งซอฟต์แวร์

หัวข้อนี้เป็นการปรับแต่งซอฟต์แวร์สำหรับให้ตัวผมเองในอนาคตอ่าน ในกรณีที่ต้องเซ็ตเครื่องทำงานเครื่องใหม่

นอกจาก Xfce ปกติแล้ว ผมติดตั้งแพกเกจต่อไปนี้ของ GNOME เพิ่มเติม:

รายการปรับแต่งซอฟต์แวร์

สรุป

โดยรวมแล้ว ผมพอใจกับเครื่องใหม่นี้มาก มันทำให้งานผมเสร็จได้เร็วขึ้น โดยปัจจัยหลักคือ SSD ที่ทำให้ไม่ต้องรอ I/O นาน นอกจากนี้ยังพอใจกับความร้อนที่น้อย การรองรับของลินุกซ์ที่เพียงพอต่อความต้องการ มียกเว้นแค่สองเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรง คือ Wi-Fi ที่หลุดบ่อยเมื่อใช้กับ access point ที่มีการเปลี่ยนแบนด์วิดท์เป็นระยะ (กับ access point บางตัวไม่มีปัญหานี้) และปุ่ม Home/End/PgUp/PgDn ที่ต้องกด Fn ร่วมด้วย (external keyboard ช่วยได้ แต่ก็ต้องฝึกใช้ปุ่มแล็ปท็อปให้เคยชินเพื่อความคล่องตัวในการใช้งานนอกสถานที่ด้วย)

โดย Thep (noreply@blogger.com) ณ 8 February 2017 09:41 GMT

6 February 2017

LookHin

การเขียนโปรแกรมลงบน Sonoff WiFi Smart Switch (ESP8266)

ภายในของ Sonoff WiFi Smart Switch ก็เป็น ESP8266 ที่ต่อกับรีเลย์เพื่อใช้ควบคุมการเปิดปิดของวงจรไฟฟ้า โดยสามารถใช้งานกับไฟบ้านที่แรงดัน 90-250v AC(50/60Hz) รับกระแสได้สูงสุด 10A เพียงพอสำหรับการเอามาใช้สำหรับเปิดปิดหลอดไฟทั่วๆ ไป ราคาประมาณ 280-300 บาท ซึ่งทางผู้ผลิตเขาก็มีแอพชื่อ eWeLink เอาไว้ให้เราโหลดมาใช้ควบคุมตัวสวิตซ์ตัวนี้ได้อยู่แล้วแหละ แต่ว่ามันก็ใช้แค่เปิดปิดกับตั้งเวลาได้เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ตรงกับความต้องการของเรา ความต้องการของเราคือต้องการทำให้หลอดไฟจุดทุกในบ้านสามารถควบคุมได้ผ่านระบบควบคุมกลางคือ Raspberry Pi 3 (แต่ในบทความนี้จะพูดถึงแค่การเขียนโปรแกรมลงบน ESP8266 ของ Sonoff WiFi Smart Switch เท่านั้นนะครับ)

หลังจากไปหาซื้อมาแล้วก็แกะกล่อง ใช้ไขขวงดันๆ เดียวมันก็หลุดออกมาครับ (หลุดพร้อมประกัน)

Sonoff WiFi Smart Switch (ESP8266)

ตรงกลางๆ ของแผ่นวงจรจะเห็นมีรูให้บัดกรีขาอยู่ 5 ขา ให้เอาก้างปลามาบัดกรีให้เรียบร้อย (ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้จะมีอยู่ 4 ขา ซึ่งจริงๆ เราก็ใช้แค่ 4 ขานั้นหละ ส่วนขาที่ 5 เป็น GPIO14 เผื่อว่าเราอยากต่อเซ็นเซอร์อะไรเพิ่มเติม) โดยถ้ามองจากด้านบนจะมีตำแหน่งของขาต่างๆ ดังนี้

GPIO14
GND
TX
RX
VCC 3.3V

Sonoff WiFi Smart Switch (ESP8266)

เมื่อบัดกรีขาต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการต่อ Sonoff กับ USB To UART เพื่อทำการเขียนโปรแรกมลงไป โดยให้ต่อขาต่างๆ ดังนี้

[Sonoff] --> [USB To UART]
VCC --> VCC (3.3V)
RX --> TX
TX --> RX
GND -->GND

Sonoff WiFi Smart Switch (ESP8266)

หลังจากต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยให้ทำการกดสวิตซ์สีดำค้างเอาไว้ และเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการโปรแกรม (ต้องกดค้างก่อนเสียบสายด้วยนะครับ สำคัญมากๆ) โดยให้เขียนโค้ดต่างๆ ดังนี้

โดยให้ใส่ SSID และ Password ของ WI-FI ของเราลงไป และเราจะเขียนโปรแรกมให้ฟิกค่า IP ของอุปกรณ์เอาไว้เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน (คงไม่สะดวกแน่ๆ ถ้าจะให้มันรับ DHCP เข้ามา) ดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่าง

const char* ssid = "WIFI_SSID";
const char* password = "WIFI_PASSWORD";

const IPAddress ip(192, 168, 1, 100); // IP ของอุปกรณ์ตัวนี้ 192.168.1.100
const IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
const IPAddress gt(192, 168, 1, 1);
#include 
#include 

const char* ssid = "WIFI_SSID";
const char* password = "WIFI_PASSWORD";

const IPAddress ip(192, 168, 1, 100);
const IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
const IPAddress gt(192, 168, 1, 1);

const int SwitchPin = 12; // GPIO12
int SwitchValue = HIGH;

ESP8266WebServer server(80);

void handleNotFound(){
 //server.send(404, "text/plain", "404 Not Found");

 if(SwitchValue == HIGH) {
  server.send(200, "text/plain", "ON");
 }else{
  server.send(200, "text/plain", "OFF");
 }

 delay(1000);
}

void setup(void){

 // Set Output PIN
 pinMode(SwitchPin, OUTPUT);
 digitalWrite(SwitchPin, SwitchValue);

 // Connect WiFi
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.config(ip, gt, subnet);
 WiFi.begin(ssid, password);

 // Wait for connection
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  delay(1000);
 }

 server.on("/", [](){
  if(SwitchValue == HIGH) {
   server.send(200, "text/plain", "ON");
  }else{
   server.send(200, "text/plain", "OFF");
  }

  delay(1000);
 });

 server.on("/ON", [](){
  SwitchValue = HIGH;

  server.send(200, "text/plain", "ON");
  digitalWrite(SwitchPin, SwitchValue);
  delay(1000);
 });

 server.on("/OFF", [](){
  SwitchValue = LOW;

  server.send(200, "text/plain", "OFF");
  digitalWrite(SwitchPin, SwitchValue);
  delay(1000);
 });

 server.onNotFound(handleNotFound);

 server.begin();
}

void loop(void){
 server.handleClient();
}

เพื่อความสะดวกในการนำไปติดตั้งใช้งานจริง เราจะหาแม่เหล็กกระดุมมาติดกับฐานของบอร์ทเอาไว้ เพื่อจะได้เอาไปติดกับโคมไฟเพดานง่ายๆ หน่อย แม่เหล็กขนาดนี้หาซื้อได้จากคลองถมนะครับ ตัวละ 15 บาท แต่ถ้าใครไม่มีก็หาวิธีติดเอาเอง เอากาวสองหน้าก็ได้

Sonoff WiFi Smart Switch (ESP8266)

หลังจากอัพโหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการประกอบทุกอย่างลงกล่องให้เหมือนเดิมและนำไปใช้งานได้ (ที่สำคัญให้ต่อสาย L กับ N ให้ถูกทั้งขาเข้าและขาออกด้วยนะครับ)

Sonoff WiFi Smart Switch (ESP8266)

ทดสอบสั่งเปิดปิดไฟ โดยเปิดบราวเซอร์และพิมพ์ IP ของ Sonoff WiFi Smart Switch ที่เราคอนฟิกไว้ตอนเขียนโปรแกรม ดังนี้

http://192.168.1.100/ON
http://192.168.1.100/OFF

ก่อนจบ: ข้อเสียอย่างหนึ่งของ Sonoff Smart Switch คือว่ามันใช้ Relay ธรรมดา ทำให้เวลาเปิดปิดวงจรจะมีเสียงนิดหน่อย ถ้าเป็นไปได้ผมว่าจะหา Solid State Relay มาเปลี่ยนอยู่ //แต่ก็แพง

โดย LookHin ณ 6 February 2017 00:11 GMT

5 February 2017

bact

เอกสาร ม.409 สัมมนาทางมานุษยวิทยา 2/2559

ทำเอกสารประกอบวิชาสัมมนาเทอมนี้ จะอัปโหลดรายการบรรณานุกรมที่ WordPress.com มันไม่ให้ (.rdf .xml .zip .txt ไม่ได้สักกะอัน) เลยต้องมาฝากไว้ในบล็อกตัวเอง

TU AN409 2/2559 Bibliography

โดย bact ณ 5 February 2017 12:39 GMT

30 January 2017

LookHin

การสร้าง Telegram Bot สำหรับส่งข้อมูลแจ้งเตือนจาก ESP8266

บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการสร้าง Telegram Bot สำหรับส่งข้อมูลแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควบคุมด้วย ESP8266 อาจจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับทำวงจรแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกด้วยการนำ ESP8266 ไปต่อกับเซ็นเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic Distance Sensor) หรือเซ็นเซอร์อินฟราเรด (PIR Sensor) ซึ้งถ้ามีผู้บุกรุกก็จะให้ส่งข้อความแจ้งเตือนมายัง Telegram หรือจะนำไปต่อกับเซ็นเซอร์ตรวจจับควันก็แล้วแต่จินตนาการ

ขั้นตอนการทำก็แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ
1. สร้าง Telegram Bot
2. เขียนโปรแกรมบน ESP8266 เพื่อส่งข้อความมายัง Telegram ของเรา (ในบทความนี้จะใช้ ESP-01 และใช้สวิตซ์เป็นอินพุต ในการใช้งานจริงให้เปลี่ยนจากสวิตซ์ไปเป็น PIR Sensor หรือหากว่าต้องการรับอินพุตที่เป็น Analog ให้เปลี่ยนไปใช้ ESP-07 หรือ ESP-12 ที่มีขา ADC มาให้นะครับ)

สำหรับการสร้าง Telegram Bot ให้เราทำการเพิ่ม @BotFather เป็นเพื่อนกับเราก่อน ซึ่งเราจะต้องสั่งให้ @BotFather สร้างบอทให้เรา (ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ให้ทำผ่านหน้าเว็บ แต่เขาให้ทำในนี้ก็ทำไปครับ)

TelegrameBot Allert From ESP 8266

เมื่อเพิ่ม @BotFather เป็นเพื่อนแล้ว เราจะเห็นคำสั่งต่างๆ ขึ้นมาให้เราใช้งาน ลองพิมพ์ /help ระบบจะแสดงคำสั่งต่างๆ ขึ้นมาให้

TelegrameBot Allert From ESP 8266

ทีนี้ให้เราสร้าง Bot โดยใช้คำสั่ง /newbot ซึ่งระบบจะให้เราใส่ชื่อที่จะใช้เรียกบอทของเรา และให้ใส่ username ของบอท ซึ่งตรง username นี้จะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นและจะต้องลงท้ายด้วย bot เท่านั้น (ตัวอย่างผมจะใช้ชื่อบอทว่า SmartHomeABC123 และใช้ username ว่า SmartHomeABC123Bot) เมื่อสร้างเสร็จแล้วระบบจะแสดง Access Token ขึ้นมาให้เรา Token ตัวนี้จะใช้สำหรับการส่งข้อความนะครับ จดไว้ๆ

TelegrameBot Allert From ESP 8266

จากนั้นให้เราทำการเพิ่มบอท @SmartHomeABC123Bot เป็นเพื่อนของเราก่อน และลองทักมันไปสัก 1 ครั้ง จะเห็นว่าไม่มีอะไรขึ้นมา ไม่ต้องตกใจ อ่านข้อต่อไปครับ สิ่งที่เราต้องการไม่ได้ให้มันตอบกลับ แต่เราต้องการ ID ของเราเอง เพื่อใช้ในการส่งข้อความกลับ

TelegrameBot Allert From ESP 8266

จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งนี้ที่ browser หรือหากใครใช้ CURL เป็นก็ตามสะดวก ออ อย่าลืมเปลี่ยนตรงคำว่า <ACCESS_TOKEN> เป็น Access Token ของบอทตัวเองด้วยนะครับ

https://api.telegram.org/bot<ACCESS_TOKEN>/getUpdates

สำหรับฟอร์แมตของคำสั่งจะเป็น https://api.telegram.org/bot<ACCESS_TOKEN>/API_COMMAND นะครับ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเราสามารถสั่งอะไรได้บ้างจาก Link นี้ครับ https://core.telegram.org/bots/api

หลังจากสั่ง /getUpdates เราจะได้ข้อมูลของข้อความและ id ของผู้ส่ง ซึ่งเดียวเราจะใช้ id ตรงนี้ในการนำไปใช้ในการส่งข้อความจาก ESP8266 ต่อไป (ถ้าสั่ง /getUpdates แล้วไม่มีข้อมูลอะไรขึ้น ให้ลองพิมพ์ข้อความทักบอทของเราไปอีกรอบ บาททีเราอาจจะเว้นช่วงนานไปจนข้อความนั้นหมดอายุไปก่อน)

TelegrameBot Allert From ESP 8266

หลังจากนั้นลองทำการส่งข้อความจากบอทของเรากลับมาหาเราหน่อยโดยใช้คำสั่ง CURL ถ้าใครใช้ CURL ไม่เป็นหรือไม่ได้ลงไว้ก็ข้ามไปเลยครับ อันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆ โดยเราจะส่งเป็นพารามิเตอร์ text และ chat_id เป็น method post เข้าไป

curl -X POST https://api.telegram.org/bot/sendMessage -d text="test test" -d chat_id="" -k

TelegrameBot Allert From ESP 8266

เย้ๆ ส่งข้อความได้แล้ว

TelegrameBot Allert From ESP 8266

ขั้นตอนถัดไป เรามาเขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อความบน ESP8266 กันต่อ โดยผมจะใช้ ESP-01 เป็นตัวทดสอบ โดยจะให้กดสวิตซ์บนบอร์ตแล้วให้ส่งข้อความออกไป อันนี้ไม่ยากลอกโค้ดแล้วไปทำความเข้าใจกันเอา

อย่ากแรกต่อวงจรตามนี้ก่อน โดยให้ต่อ ESP-01 เข้ากับ USB To UART เพื่อทำการเขียนโปรแกรมลงไป และต่อสวิตซ์แบบ pull-up เข้ากับขา GPIO-2 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ตามนี้ครับ

[ESP-01] --> [USB To UART]
RX --> TX
TX --> RX
VCC --> VCC (3.3v)
CH_PD --> VCC (3.3v)
GNC --> GND
GPIO-0 --> GND
GPIO-2 --> ต่อ pull-up กับสวิตซ์

TelegrameBot Allert From ESP 8266

เขียนโค้ดบน Arduino และทำการ upload sketch เข้าไปที่ ESP-01 ที่เราต่อวงจรเตรียมเอาไว้ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบกดสวิตซ์ ระบบจะทำการส่งข้อความมาหาเราที่ Telegram ของเราแล้วครับ (Download Source Code)

โดยจากโค้ดให้แก้บรรทัดดังต่อไปนี้ โดยให้ใส่ค่าต่างๆ ตามที่เราได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับ

const char* ssid = "WIFI_SSID";
const char* password = "PASSWORD123";
const String AccessToken = "";
String PostData = "text=แจ้งเตือน: สวิตซ์บน ESP8266 ถูกกด&chat_id=";
#include 
#include 

// WIFI SSID & Password
const char* ssid = "WIFI_SSID";
const char* password = "PASSWORD123";

// Telegram Server API
const int httpsPort = 443;
const char* host = "api.telegram.org";
const String AccessToken = "";

const int SwitchPin = 2; // GPIO2
int SwitchOldStatus = HIGH;
int SwitchNewStatus = HIGH;

void setup(void){
 Serial.begin(9600);

 pinMode(SwitchPin, INPUT);

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);

 // Wait for connection
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  delay(500);
 }
}

void loop(void){

 // Read Data From Switch
 SwitchNewStatus = digitalRead(SwitchPin);

 if(SwitchNewStatus == LOW && SwitchNewStatus != SwitchOldStatus){

  String PostData = "text=แจ้งเตือน: สวิตซ์บน ESP8266 ถูกกด&chat_id=";

  WiFiClientSecure client;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);

  if (!client.connect(host, httpsPort)) {
   Serial.println("connection failed");
   return;
  }

  // POST
  client.print(String("POST ") + "/bot" + AccessToken + "/sendMessage HTTP/1.1\r\n" +
       "Host: " + host + "\r\n" +
       "User-Agent: ESP8266-Notification\r\n" +
       "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" +
       "Cache-Control: no-cache\r\n" +
       "Content-Length: " + String(PostData.length()) + "\r\n" +
       "\r\n" +
       PostData);

  // Header
  Serial.println("-------Response Header-------");
  while (client.connected()) {
   String line = client.readStringUntil('\n');
   if (line == "\r") {
    break;
   }

   Serial.println(line);
  }

  // Body
  Serial.println("-------Response Body-------");
  String body = client.readStringUntil('\n');
  Serial.println(body);

 }

 SwitchOldStatus = SwitchNewStatus;
 delay(500);
}

หลังจากทำการ upload sketch ให้ลองเปิด Serial Monitor ขึ้นมาดู Log และทดสอบกดสวิตซ์ดูได้เลยครับ จะเห็นว่ามีข้อมูลถูกส่งออกไปยัง API ของ Telegram แล้ว

TelegrameBot Allert From ESP 8266

ขั้นต่อไปก็เอาไปใช้งานจริง ให้ถอดตัว USB To UART ที่เราใช้ upload sketch ออกและต่อวงจรดังรูป

[ESP-01] --> [Battery]
VCC --> VCC (3.3v)
CH_PD --> VCC (3.3v)
GNC --> GND
GPIO-2 --> ต่อ pull-up กับสวิตซ์

TelegrameBot Allert From ESP 8266

หมายเหตุ: ปกติผมจะส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไปยัง Raspberry Pi ที่ทำหน้าที่ควบคุมทั้งระบบก่อน แล้วค่อยส่งจาก Raspberry Pi ออกไปยัง service อื่นๆ ข้างนอกอีกทีนะครับ เพราะถ้าต้องมาแก้ไขข้อความหรือเปลียน Access Token ผมคงแก้ไขจากฝั่งของ Raspberry Pi น่าจะง่ายกว่ามานั้ง upload sketch ใหม่

โดย LookHin ณ 30 January 2017 00:12 GMT

11 January 2017

Thep

Long Time No Thanks

ผมร้างจากการเขียน blog ขอบคุณผู้สนับสนุนงานพัฒนาของผมไปเกือบหนึ่งปีเต็ม (นับจาก entry ล่าสุด อีกหนึ่งเดือนก็จะครบปี) รู้สึกผิดอยู่เหมือนกัน ถึงแม้จะได้อัปเดตหน้า ขอบคุณ มาเป็นระยะ แต่เวลาไม่เอื้ออำนวยให้เขียน blog สักเท่าไร และความพยายามเพิ่มเนื้อหาสาระใน blog ด้วยประเด็นที่น่าสนใจ ก็ทำให้ผัดวันเขียน blog ขอบคุณมาเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ดี ผมก็ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณย้อนหลัง 11 เดือน สำหรับผู้ที่ได้ หย่อนสตางค์ลงหมวก เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีของผม ดังนี้:

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ผ่านมาของทุกท่านครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับ

ผมยอมรับว่าตั้งแต่แต่งงานมีครอบครัว ผมมีเวลาให้กับซอฟต์แวร์เสรีน้อยลง เนื่องจากมีภารกิจในบ้านที่ต้องดูแล และต้องเน้นงานที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้น แม้จะพยายามเจียดเวลาว่างมาทำงานซอฟต์แวร์เสรีอยู่ตลอดก็ตาม

ช่วงที่ผ่านมา งานซอฟต์แวร์เสรีของผมก็ยังอยู่ใน maintenance mode เช่นเคย โดยเป็นการดูแลโครงการต่าง ๆ ของ TLWG ซึ่งขณะนี้ได้ ย้าย ไปที่ GitHub แล้ว และ release รุ่นปรับปรุงออกมาเรื่อย ๆ ตามโอกาส ดังข่าวประกาศต่าง ๆ ที่เว็บ LTN ดังกล่าว พร้อมทั้งอัปโหลด แพกเกจ เข้า Debian ตามปกติ

ส่วนงานแปล ก็ยังคงอัปเดตคำแปลของ Xfce ใน development snapshot และตรวจทานคำแปลของ GNOME ตามที่โอกาสจะอำนวย ซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่ได้ active เท่าเมื่อก่อน แต่ก็ยังไม่เลิกทำนะครับ

ส่วนชีวิตทั่วไป ตอนนี้ผมต้องศึกษางานสาขาอื่น เพื่อให้สามารถรับงานที่ generate income ได้มากกว่างานรองรับภาษาไทย เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวครับ เรื่องที่ไม่เคยทำก็หัดเสียให้เป็น ก็พร้อมรับคำชี้แนะจากผู้รู้ และเปิดรับงานนอกสาขาเดิม ส่วนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องพิจารณาศักยภาพของตัวเองเป็นกรณีไปครับ

โดย Thep (noreply@blogger.com) ณ 11 January 2017 05:47 GMT

27 December 2016

bact

Hacking Team RCS กับการดู “ข้อมูลเข้ารหัส” โดยไม่ต้องถอดรหัส

(ต่อเนื่องจากโพสต์นี้และโพสต์นี้ในเฟซบุ๊ก)

แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าอุปกรณ์ชื่อ “SSLX-GEO” และ “SSLX-T200” ที่ทางกลุ่ม “พลเมืองต่อต้าน Single Gateway” พบในระบบที่อ้างว่าเป็นของกองทัพบกนั้นคืออะไร และทางกองทัพบกก็ได้ปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวแล้ว

แต่เมื่อปีที่แล้ว มีเอกสารอีกชุดใน Wikileaks เป็นอีเมลและเอกสารส่งสินค้าของบริษัท Hacking Team ที่ระบุว่ามีการส่งสินค้า ติดตั้ง และทดสอบระบบส่งโปรแกรมฝังตัวเพื่อเข้าควบคุมเครื่องปลายทางที่ชื่อ Remote Control System (RCS) Galileo ในประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558

—-

RCS ไม่ใช่อุปกรณ์หรือระบบถอดรหัสการสื่อสาร แต่ทำงานโดยไปฝังตัวที่เครื่องปลายทางเพื่อเข้าควบคุมเครื่อง จากนั้นก็สามารถอ่านข้อมูลที่เครื่องเป้าหมาย ก่อนข้อมูลจะถูกเข้ารหัสและส่งออกไป และหลังข้อมูลถูกส่งเข้ามาและได้รับการถอดรหัส (แอปสื่อสารเป็นผู้ถอดรหัสเอง แล้ว RCS ค่อยไปอ่าน)

พูดอีกอย่าง แม้ RCS จะไม่ได้ถอดรหัส แต่มันทำให้การเข้ารหัสหมดความหมาย

เมื่อ RCS เข้าควบคุมเครื่องได้แล้ว ก็แน่นอนว่าจะสามารถดูข้อมูลอื่นๆ ในเครื่องได้ด้วย ไม่เฉพาะข้อมูลการสื่อสาร

Citizen Lab พบหลักฐานว่าระบบนี้ถูกใช้ในหลายประเทศ เช่น อาเซอร์ไบจาน อียิปต์ เอธิโอเปีย ฮังการี อิตาลี คาซัคสถาน เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก โอมาน ปานามา ซาอุดิอาระเบีย ซูดานอาหรับเอมิเรสต์ ตุรกี และประเทศไทย

—-

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายนั้น จำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

1) ข้อมูลที่อยู่นิ่งๆ ในเครื่อง หรือ ข้อมูล ณ จุดพัก (data at rest)

2) ข้อมูลที่วิ่งไปมาระหว่างเครื่อง 2 เครื่อง หรือ ข้อมูลระหว่างเดินทาง (data in transit)

—-

การเข้ารหัสการสื่อสารด้วย SSL (Secure Sockets Layer) หรือ TLS (Transport Layer Security) นั้นเป็นการเข้ารหัสข้อมูลประเภทที่ 2 (ข้อมูลระหว่างเดินทาง) เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งจากปลายทางหนึ่งไปยังอีกปลายทางหนึ่งมีความปลอดภัย ไม่สามารถถูกดูได้โดยเครื่องที่ต้องผ่านระหว่างทาง (ระบบอินเทอร์เน็ตทำงานคล้ายระบบไปรษณีย์ในแง่ที่ว่ากว่าข้อมูลจะถึงจุดหมาย ต้องฝากส่งกันหลายต่อหลายทอด)

การถอดรหัสข้อมูลที่ส่งด้วย SSL/TLS นั้นเป็นเรื่องยากหากไม่มีกุญแจที่ใช้ส่งข้อมูลแต่ละครั้ง (และระบบทำงานปกติไม่มีรูรั่ว)

เมื่อการดักและถอดรหัสข้อมูลประเภทที่ 2 (ข้อมูลระหว่างเดินทาง) ทำได้ยาก อีกวิธีที่จะดูข้อมูลได้ก็คือ พุ่งเป้าไปยังข้อมูลประเภทที่ 1 (ข้อมูล ณ จุดพำนัก) แทน

—-

หาก “จุดพำนัก” ดังกล่าวสามารถระบุที่ตั้งได้ชัดเจน เป็นเครื่องในความครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานที่ติดต่อได้ การ “ขอ” ข้อมูลตรงๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ (ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม)

แต่ในกรณีที่ไม่ทราบว่าจุดพำนักข้อมูลชัดๆ ทราบแต่เพียงว่าเป็นของผู้ใช้บัญชีอีเมลหรือโซเชียลมีเดียอะไร หรืออยู่ในระบบเครือข่ายไหน ระบบ RCS จะสามารถช่วยได้ โดยการล่อให้เป้าหมายติดกับ (เช่น เปิดไฟล์แนบหรือคลิกลิงก์ที่มากับอีเมลหรือเว็บไซต์ล่อลวง) ติดตั้งโปรแกรมไปฝังตัวในเครื่อง ทำให้สามารถดูข้อมูลและสั่งการควบคุมเครื่องได้

—-

อ่านความสามารถส่วนหนึ่งของ RCS และรายละเอียดเกี่ยวกับอีเมลสอบถามและการติดตั้งทดสอบในประเทศไทยเมื่อพฤษภาคม 2558 — ระบบนี้อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงไอซีทีที่ 163/2557 ตั้งคณะทำงานทดสอบระบบเฝ้าติดตามออนไลน์ เมื่อ 15 ธ.ค. 2557

—-

ในแง่นี้ แม้ระบบ Remote Control System จะไม่ใช่ระบบที่ถอดรหัสข้อมูลการสื่อสาร แต่ก็เป็นระบบที่ทำให้การเข้ารหัสข้อมูลการสื่อสารระหว่างเครื่องไม่มีความหมายอีกต่อไป

และในกรณีข้อมูลการสื่อสารที่เป็นการสื่อสาร 2 ฝั่งนั้น แม้ปลายทางอีกฝั่งจะไม่ติดเชื้อ RCS แต่เนื่องจากข้อมูลการสื่อสาร (เช่นการแชต) นั้นมีการแลกเปลี่ยนรู้เท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง ก็แปลว่าตัว RCS ก็จะรู้ข้อมูลการสื่อสารของอีกฝั่งได้ด้วย (เฉพาะที่มีการแลกเปลี่ยนกับเครื่องที่ติดเชื้อ)

มากไปกว่านั้น เนื่องจาก RCS สามารถควบคุมเครื่องเป้าหมายได้ มันจึงสามารถจับภาพหน้าจอ เปิดปิดกล้อง ไมค์ และเซ็นเซอร์อื่นๆ รวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมลงในเครื่องได้ด้วย ไม่ใช่เพียงการดูข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้น

—-

สิ่งที่พอจะสบายใจได้บ้าง (หรืออาจจะไม่ก็ได้นะ) ก็คือ

1) RCS นั้นจะต้องทำอย่างเจาะจงเป้าหมาย (ส่วนเป้าหมายจะมีได้กี่เป้าหมายนั้น ก็แล้วแต่ทรัพยากร)

2) RCS ฝังตัวที่เครื่องเป้าหมายโดยอาศัยรูรั่วของแอปและระบบปฏิบัติการ (exploits) ถ้าเราหมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปเสียหน่อย (ใครใช้ระบบรุ่นเก่าๆ ที่โดนผู้ผลิตลอยแพแล้วก็เสียใจด้วย) ไม่ติดตั้งแอปน่าสงสัย และใช้เน็ตอย่างระมัดระวัง ไม่คลิกลิงก์มั่ว ไม่เปิดไฟล์แนบแปลกๆ (RCS Agent สามารถติดมากับไฟล์เช่น PDF, PowerPoint, Word) ก็พอจะปลอดภัยระดับหนึ่ง

ภาพหน้าจอจากเอกสาร RCS Certificates Case Study (หน้า 1-5) ของ Hacking Team

RCS Exploit Portal
RCS Exploit Portal

คำถาม-ข้อกังวลที่ต้องตอบ

คำถามเร็วๆ ตอนนี้คือ 

1) ใครเป็นคนควบคุมระบบนี้? ใช้อำนาจตามกฎหมายใด?

2) กลไกอะไรจะตรวจสอบการใช้อำนาจจากระบบนี้ เป็นกลไกที่ทำงานได้จริงไหม?

3) ความสามารถของ RCS นี่มีมากกว่าดักข้อมูล มันควบคุมเครื่องเป้าหมายได้ เปิดปิดกล้องได้ จะดาวน์โหลดข้อมูลอะไรมาใส่เครื่องเป้าหมายก็ได้ ถ้ามีการขอหมายหรือคำสั่งศาล คำสั่งจะอนุญาตให้ทำอะไรได้บ้าง?

4) ในซอร์สโค้ดที่หลุดออกมา มีการตั้งชื่อไฟล์ปลอมๆ ที่บ่งถึงรูปโป๊เด็ก เช่น “childporn.avi” และ “pedoporno.mpg” ซึ่งแม้อาจจะเป็นเรื่องตลกในกลุ่มโปรแกรมเมอร์ของ Hacking Team แต่ก็ทำให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ในการ “สร้างพยานหลักฐาน” – เรื่องนี้น่าห่วงมากๆ

วิดีโอโฆษณาของ Hacking Team

วิดีโอสาธิต RCS Galileo บน Windows

โดย bact ณ 27 December 2016 02:42 GMT

25 December 2016

Kitt

Ubuntu 16.10 Kernel 4.8.0 boot time

I don’t really know when, I suspect around 4.8.0-30 or a bit earlier that kernel boot time has noticeably increased. There is a bug/regression report on launchpad Quick fix ? Try 4.9 mainline ppa. Results from my systemd-analyze: 4.8.0-32 = 12.331s 4.9 = 5.041s

โดย kitty ณ 25 December 2016 17:11 GMT

LookHin

การติดตั้งและใช้งาน Tor แบบ Expert Bundle และทำเป็น Service ของ Windows พร้อมทั้งเปลี่ยนเส้นทางทุก 1 นาที

จริงๆ ผมเคยเขียนเรื่องการใช้งาน Tor ไปแล้ว 2 ครั้ง มาดูอีกทีเป็นช่วงเดือนเดียกันนี้ด้วย คือเดือนธันวาคมปี 2013 “ติดตั้งและใช้งาน Tor + Provoxy เพื่ออำพรางตัว” และธันวาคมปี 2014 “ติดตั้งและใช้งาน Tor + Vidalia บน Linux Mint เมื่อ ธันวาคม 2014” ที่ผ่านมาผมติดตั้งและใช้งานผ่าน Vidalia มาตลอดเพราะใช้งานง่ายดี แต่ตอนนี้ทางโครงการเขาเอา Vidalia ออกแล้ว และเหลือให้เฉพาะ Tor Browser ซึ่งก็เป็น Tor รวม Firefox Browser มาด้วยนั้นหละ แต่แบบนี้มีคนสอนใช้งานเยอะแล้ว เดี๋ยวเราข้ามไปติดตั้งกันแบบ Expert Bundle และทำมันเป็น Service ของ Windows และปรับเปลี่ยนคอนฟิกนิดหน่อยเพื่อให้มันเปลี่ยนเส้นทางทุกๆ 1 นาที

อย่างแรกก็เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อน ให้เลือกโหลดตัว Expert Bundle นะครับ

https://www.torproject.org/download/download.html.en

tor-expert

เมื่อโหลดมาแล้วให้ทำการ unzip และเอาไฟล์ที่ได้ไปวางไว้ที่ c:\Tor\ (จริงๆ วางที่ไหนก็ได้นะตามสะดวก)

tor-expert

จากนั้นทำการสร้างคอนฟิกไฟล์ ชื่อ torrc ไว้ที่โฟลเดอร์ C:\Tor\Data\Tor\

tor-expert

โดยใส่คอนฟิกไป 1 ตัวคือ MaxCircuitDirtiness 60 ค่านี้คือสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางใหม่ทุกๆ 60 วินาที ค่าปกติจะเป็น 10 นาที แต่อันนี้เราต้องการให้เปลี่ยนเร็วขึ้นหน่อย (หน่วยวินาที) (แต่ค่าปกติที่ผมใช้คือ 5 นาที)

MaxCircuitDirtiness 60

tor-expert

จากนั้นทำการรัน tor ให้เป็น Service ของ Windows โดยใช้คำสั่ง tor –service install –options -f “C:\Tor\Data\Tor\torrc” โดยให้เปิด Command Prompt และเลือกรันเป็น Administrator

tor-expert

จากนั้นสั่งเพิ่ม Service Tor เข้าไปในระบบ

cd c:\Tor\Tor
tor --service install --options -f "C:\Tor\Data\Tor\torrc"

tor-expert

จากนั้นเข้าไปดูใน Service ของ Windows หน่อยหนึ่งว่ามี Tor Win32 Service ขึ้นมาแล้วหรือยัง เราสามารถสั่ง Stop และ Start service จากหน้านี้ก็ได้

tor-expert

หรือหากต้องการสั่ง Start และ Stop service ก็สามารถสั่งผ่านทาง command line ได้โดยใช้คำสั่งดังนี้ครับ

tor --service stop
tor --service start

tor-expert

และหากต้องการลบ Service ของ Tor ออกจากระบบก็ให้ใช้คำสั่ง

tor --service remove

เท่านี้หละครับ เราติดตั้ง Tor แบบ Beginner Expert เรียบร้อยแล้ว ต่อไปถ้าจะให้โปรแกรมอื่นๆ เข้ามาใช้งาน Tor เราก็แค่ไปกำหนดให้โปรแกรมนั้นวิ่งมาใช้งาน Tor ผ่าน SOCKS5 ที่พอร์ต 9050 หรือหากโปรแกรมของคุณไม่สามารถใช้งาน proxy ผ่าน SOCKS5 ได้ ก็ให้ติดตั้ง Privoxy ให้ฟอร์เวิร์ดพอร์ตมาที่ HTTP อีกทีก็ได้ครับ ผมเคยเขียนวิธีไว้แล้วเมื่อปลายปี 2013 “ติดตั้งและใช้งาน Tor + Provoxy เพื่ออำพรางตัว

ขั้นต่อไปเรามาติดตั้ง Google Chrome plugin เพื่อเอาไว้สลับเส้นทางว่าเราจะใช้ Tor หรือว่าไม่ใช้ โดยผมเลือกใช้ plugin ตัวนี้นะครับ “Proxy SwitchyOmega” โดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีไอคอนกลมๆ ขึ้นทางขวามือ ให้คลิกแล้วเลือกไปที่ Options

tor-expert

ให้คลิกเลือกไปที่ Profile :: proxy แล้วตั้งค่าตามนี้ และกดปุ่ม Apply changes ด้านซ้ายมือเป็นอันเรียบร้อย

Protocal = SOCKS5
Server = 127.0.0.1
Port = 9050

tor-expert

เวลาที่เราจะใช้งาน Tor ก็ให้คลิกไปที่รูปวงกลมทางขวาแล้วเลือกไปที่ proxy หรือถ้าหากต้องการกลับมาใช้แบบไม่ผ่าน Tor ก็คลิกเลือกไปที่ Direct

ทีนี้ก่อนจบ เราก็มาทดสอบดู IP ที่เราได้กันหน่อยว่ามันเปลี่ยนทุกๆ 1 นาทีจริงไหม โดยเปิดเข้าไปที่ https://check.torproject.org/ แล้วลองจับเวลาดูเองนะครับ ว่าทุกๆ 1 นาที เราได้ IP ใหม่มาหรือยัง ถ้าต้องการเปลี่ยนระยะเวลาก็เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ torrc แล้วเปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการแล้วสั่ง restart service ก็เรียบร้อย

tor-expert

ขอให้ทุกคนปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.torproject.org/docs/tor-manual.html.en

โดย LookHin ณ 25 December 2016 04:07 GMT

9 December 2016

Kitt

เรามาเป็นแอดมินได้ไง

tl;dr ไม่รู้เหมือนกัน 55+ ปี 3 วิชา Computer Networks สอน TCP/IP (อ.ยืน อ.เขมทัต อ.ปรีดา ม.เกษตร) ประกอบกับที่ภาคคอมคณะไรสักอย่างได้รับเครื่อง SUN SPARCStation 5 มาจากมูลนิธิ Hitachi เครื่องนี้ต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน MODEM + leased line ไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผมกับเพื่อนไม่กี่คนมี account บนเครื่องนี้ telnet จาก PC ไปหัดใช้คำสั่ง UNIX ใช้อินเทอร์เน็ตได้ (pine, talk, gopher, inn, irc (#thai #siam …)) .. ตอนนั้นเป็นของใหม่ ของแพง(มาก) มีโอกาสได้ใช้ก็ตื่นตาตื่นใจ ปี 4 เพื่อนคนนึงทำโปรเจคเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ขอเครื่อง 486 มาลง BSD ได้แผ่นติดตั้ง … Continue reading เรามาเป็นแอดมินได้ไง

โดย kitty ณ 9 December 2016 02:17 GMT