ดูช่องทางช่วยงาน Debian ด้วย how-can-i-help

หากคุณกำลังหาช่องทางที่จะช่วยงานพัฒนา Debian ขอแนะนำแพกเกจ how-can-i-help ซึ่งจะดักการเรียก APT เพื่อแสดงช่องทางที่คุณจะช่วยงาน Debian สำหรับแพกเกจที่คุณใช้ได้ โดยจะแสดงรายการ บั๊ก WNPP (เช่น แพกเกจกำพร้า, แพกเกจที่ร้องขอความช่วยเหลือ), บั๊กที่ติดแท็ก 'gift' (คือบั๊กที่ผู้ดูแลแพกเกจเปิดให้มือใหม่เข้าร่วมแก้ปัญหา), แพกเกจที่ถูกตัดออกจาก testing อันเนื่องมาจากมี RC bug ตกค้างนานเกินไป

วิธีการ:

# apt-get install how-can-i-help

หลังจากนั้น เมื่อคุณติดตั้งหรือปรับรุ่นแพกเกจด้วย APT (ไม่ว่าจะ apt-get หรือ aptitude) ในขั้นตอนสุดท้ายหลังทำงานเสร็จแล้ว how-can-i-help จะแสดงรายการต่างๆ ที่คุณสามารถช่วยงาน Debian ได้ เฉพาะสำหรับแพกเกจที่ติดตั้งในเครื่องเท่านั้น เช่น ในเครื่องผมเมื่อเช้านี้:

(กำลังอ่านฐานข้อมูล ... 341195 แฟ้มและไดเรกทอรีติดตั้งอยู่)
Preparing to unpack .../libgraphite2-3_1.2.4-2_amd64.deb ...
Unpacking libgraphite2-3:amd64 (1.2.4-2) over (1.2.4-1) ...
Preparing to unpack .../mercurial_2.9-1_amd64.deb ...
Unpacking mercurial (2.9-1) over (2.8.2-1) ...
Preparing to unpack .../mercurial-common_2.9-1_all.deb ...
Unpacking mercurial-common (2.9-1) over (2.8.2-1) ...
Processing triggers for man-db (2.6.6-1) ...
กำลังตั้งค่า libgraphite2-3:amd64 (1.2.4-2) ...
กำลังตั้งค่า mercurial-common (2.9-1) ...
กำลังติดตั้งรุ่นใหม่ของแฟ้มค่าตั้ง /etc/bash_completion.d/mercurial ...
กำลังตั้งค่า mercurial (2.9-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.17-97) ...
======  How can you help?  (doc: http://wiki.debian.org/how-can-i-help ) ======
New packages where help is needed, including orphaned ones (from WNPP):
 - argyll - http://bugs.debian.org/720178 - O (Orphaned)
 - cdrdao - http://bugs.debian.org/697287 - O (Orphaned)
 - gdome2 - http://bugs.debian.org/698981 - O (Orphaned)
 - hfsutils - http://bugs.debian.org/677770 - O (Orphaned)
 - libcdaudio - http://bugs.debian.org/543847 - O (Orphaned)
 - libofa - http://bugs.debian.org/628474 - O (Orphaned)
 - openhackware - http://bugs.debian.org/658774 - O (Orphaned)
 - openslp-dfsg - http://bugs.debian.org/565361 - O (Orphaned)
 - pristine-tar - http://bugs.debian.org/737871 - O (Orphaned)
 - sane-backends-extras - http://bugs.debian.org/688532 - O (Orphaned)
 - svn-buildpackage - http://bugs.debian.org/726770 - O (Orphaned)
 - syslinux-themes-debian - http://bugs.debian.org/719550 - O (Orphaned)
 - t1lib - http://bugs.debian.org/700415 - O (Orphaned)
 - tslib - http://bugs.debian.org/726769 - O (Orphaned)
 - vbetool - http://bugs.debian.org/674887 - O (Orphaned)
 - zvbi - http://bugs.debian.org/652225 - O (Orphaned)
 - docbook-to-man - http://bugs.debian.org/549475 - RFA (Maintainer looking for adopter)
 - libgphoto2 - http://bugs.debian.org/711831 - RFA (Maintainer looking for adopter)
 - lyx - http://bugs.debian.org/634757 - RFA (Maintainer looking for adopter)
 - update-inetd - http://bugs.debian.org/719794 - RFA (Maintainer looking for adopter)
 - vnc4 - http://bugs.debian.org/586414 - RFA (Maintainer looking for adopter)
 - at - http://bugs.debian.org/675322 - ITA (Someone working on adoption)
 - audit - http://bugs.debian.org/692492 - ITA (Someone working on adoption)
 - gutenprint - http://bugs.debian.org/479397 - ITA (Someone working on adoption)
 - liferea - http://bugs.debian.org/738099 - ITA (Someone working on adoption)
 - rdflib - http://bugs.debian.org/702300 - ITA (Someone working on adoption)
 - whohas - http://bugs.debian.org/697137 - ITA (Someone working on adoption)
 - chromium-browser - http://bugs.debian.org/583826 - RFH (Maintainer looking for help)
 - cups - http://bugs.debian.org/532097 - RFH (Maintainer looking for help)
 - gnupg - http://bugs.debian.org/660685 - RFH (Maintainer looking for help)
 - grub2 - http://bugs.debian.org/248397 - RFH (Maintainer looking for help)
 - iproute - http://bugs.debian.org/705169 - RFH (Maintainer looking for help)
 - libburn - http://bugs.debian.org/679249 - RFH (Maintainer looking for help)
 - libcap2 - http://bugs.debian.org/534999 - RFH (Maintainer looking for help)
 - libisoburn - http://bugs.debian.org/679265 - RFH (Maintainer looking for help)
 - libisofs - http://bugs.debian.org/679254 - RFH (Maintainer looking for help)
 - link-grammar - http://bugs.debian.org/556010 - RFH (Maintainer looking for help)
 - openssl - http://bugs.debian.org/332498 - RFH (Maintainer looking for help)
 - xml-core - http://bugs.debian.org/660687 - RFH (Maintainer looking for help)
New bugs suitable for new contributors (tagged 'gift'):
 - apt - http://bugs.debian.org/80123 - Pre-Download hook
 - apt - http://bugs.debian.org/711456 - apt-cdrom: MultiArch support with a single CD-ROM drive
 - aptitude - http://bugs.debian.org/174820 - aptitude: I hit '+' on a virtual package, and nothing happens
 - aptitude - http://bugs.debian.org/492432 - aptitude: fetch and display copyright (like changelog)
 - aptitude - http://bugs.debian.org/497137 - "download" command ignores cache and directly goes to HTTP!
 - aptitude - http://bugs.debian.org/498239 - warnings, status printed twice
 - aptitude - http://bugs.debian.org/693847 - aptitude: Repeated "Downloaded" lines w/ http.debian.net
 - packaging-tutorial - http://bugs.debian.org/702155 - packaging-tutorial: document patch creation and management
 - packaging-tutorial - http://bugs.debian.org/702156 - packaging-tutorial: document upstream repackaging
 - packaging-tutorial - http://bugs.debian.org/702159 - packaging-tutorial: gem2deb practical session fails with new net-ssh gem
 - packaging-tutorial - http://bugs.debian.org/719898 - packaging-tutorial: provide screencasts of practical sessions
 - packaging-tutorial - http://bugs.debian.org/719899 - packaging-tutorial: document alioth and vcs
 - packaging-tutorial - http://bugs.debian.org/719900 - packaging-tutorial: provide html version
 - synaptic - http://bugs.debian.org/276655 - synaptic: 'lock version' harmful; replace with dpkg holds
New packages removed from Debian 'testing' (the maintainer might need help):
 - hardinfo - http://packages.qa.debian.org/hardinfo
 - hotot-common - http://packages.qa.debian.org/hotot
 - hotot-gtk - http://packages.qa.debian.org/hotot
 - hotot - http://packages.qa.debian.org/hotot
 - midori - http://packages.qa.debian.org/midori
 - mencoder - http://packages.qa.debian.org/mplayer
 - mplayer - http://packages.qa.debian.org/mplayer
------  Show all opportunities, not just new ones: how-can-i-help --all  ------

คำสั่งนี้สามารถเรียกดูนอก APT ได้ด้วย:

$ how-can-i-help

จะแสดงเฉพาะรายการใหม่ หากต้องการให้แสดงรายการทั้งหมดก็:

$ how-can-i-help -a

ที่เหลืออ่านได้จาก how-can-i-help (1) ครับ

ที่มา: Bits from Debian

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้