Debian Project Leader คนใหม่: Lucas Nussbaum

ผลการเลือกตั้ง Debian Project Leader (DPL) สำหรับวาระปี 2556 ออกมาแล้ว จากผู้สมัครชิงตำแหน่งสามคน คือ Gergely Nagy, Moray Allan และ Lucas Nussbaum ผู้ชนะการเลือกตั้งจากการลงคะแนนของ Debian Developer ทั้งหลาย ได้แก่ Lucas Nussbaum ครับ

Lucas Nussbuam เป็นนักพัฒนา Debian ที่ร่วมทำงานกับ Ubuntu ด้วยในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงมีแนวนโยบายที่ต้องการประสานความร่วมมือระหว่างสองโครงการให้มากขึ้น โดยพยายามดึง contribution ต่าง ๆ กลับเข้าสู่ Debian ขณะเดียวกันก็พยายามทำ Debian ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ใช้โดยตรงมากขึ้นแทนการเน้นการเป็นฐานรองรับ distro อื่นอย่างที่เป็นมา ผ่านนโยบายหลักสามข้อ คือสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ใน Debian, ลดอุปสรรคสำหรับผู้เข้าร่วมพัฒนา, ติดต่อกับโครงการต้นน้ำให้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิม

อ่านแนวนโยบายของ DPL คนใหม่ขณะหาเสียงได้จาก เวทีหาเสียง และ บทสัมภาษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของเขา

ที่มา: debian-devel

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้