การตรวจสอบการทำงานของสคริปต์

ผมมีสคริปต์ดังนี้
ที่ server มี file=/home/oracle/rman_bk
ที่ client เรียกใช้ดังนี้ file=test.sh
line1 ==== ssh oracle@server:/home/oracle/rman_bk (ssh no password)
line2 ==== scp from server to client ???

สคริปต์ที่อยู่บนเซิฟเวอร์ คือการสั่งให้ backup database เก็บไว้ ที่ไดเร็กทอรี หนี่ง โดยทำการเรียกให้ทำงานจากเครื่องไคลเอ็นท์
คำถามคือในบรรทัดที่ 2 ของไฟล์ test.sh ผมสามารถสั่ง copy ไดเร็กทอรีมาที่เครื่องไคลเอ็นท์ได้เลยหรือไม่ ? จะรู้ได้อย่างไรครับ
ว่าคำสั่งในบรรทัดที่ 1 ทำงานเสร็จแล้ว (database ทำการสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว) มีวิธีตรวจสอบอย่างไร
ขอบคุณครับ

$ cat test.sh
#!/bin/sh
ssh oracle@server "/home/oracle/rman_bk"

if [ $? -eq 0 ]; then
  scp oracle@server:/path/to/backup/dir/files.backup /path/to/local/backup/dir
else
  echo `date` "Backup Error" >> /path/to/log/dir/error-log
fi

remote execution ผ่าน ssh จะจบก็ต่อเมื่อ shell script ทำงานจบ และมี return code ($?) กลับมา
ก็ตรวจสอบ return code ว่าทำงานเรียบร้อยไหม แล้วค่อยสั่ง copy ครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้