แก้ปัญหาเรื่อง Tapping บน Touchpad สำหรับโน๊ตบุ๊ก

Tapping คือการใช้นิ้วแตะบน Touchpad แล้วให้ผลเหมือนการคลิกเมาส์ปุ่มซ้าย ซึงบน Windows และ Ubuntu เขาปรับตั้งมาให้อยู่แล้ว

ทดสอบบน
Netbook: Acer Aspire One D255
Linux: Debian Squeeze 6.0

วิธีที่ทดลอง แต่ไม่ได้ผล คือ การตั้งไฟล์คอนฟิกใน /etc/X11/xorg.conf.d/ และ /etc/udev/rules.d/ Xorg จะรายงานว่าหาฮาร์ดแวร์ไม่พบบ้าง ไม่พบมอดูล fbcon บ้าง สุดท้ายคือต้องแก้ที่ session แต่ไหน ๆ ทำแล้ว ก็เลยทำเรื่อง mouse scroll ด้วย ดังนี้

 • สำหรับ gnome-desktop มีผลกับเราคนเดียว
  ใช้เมนู System -> Preferences -> Mouse
  เลือก
  • Disable touchpad while typing
  • Enable mouse clicks with touchpad
  • Enable horizontal scrolling
 • สำหรับ gnome-desktop มีผลกับผู้ใช้ทุกคน
  ใช้บรรทัดคำสั่งดังนี้
  # gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults --type bool --set /desktop/gnome/peripherals/touchpad/horiz_scroll_enabled true
  # gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults --type bool --set /desktop/gnome/peripherals/touchpad/tap_to_click true
  # gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults --type bool --set /desktop/gnome/peripherals/touchpad/disable_while_typing true
 • สำหรับ desktop อื่น มีผลกับเราคนเดียว (ลองกับ xfce-desktop) อย่างเดียว
  อันนี้เราทำกับ xserver โดยทำที่ xsession
  สร้างไฟล์ ~/.xsessionrc เนื้อไฟล์มีดังนี้
  synclient VertEdgeScroll=1
  synclient HorizEdgeScroll=1
  synclient TapButton1=1
 • สำหรับ desktop อื่น มีผลกับผู้ใช้ทุกคน (ลองกับ xfce-desktop) อย่างเดียว
  สร้างไฟล์ /etc/X11/Xsession.d/99x11-synaptic
  เนื้อไฟล์เหมือนเดิม
  synclient VertEdgeScroll=1
  synclient HorizEdgeScroll=1
  synclient TapButton1=1

เสร็จแล้ว

อ้างอิง: Solution, Tips And More: Enable Touchpad Tapping & Scrolling in Debian

สำหรับเรื่องที่เป็น tip แบบนี้ คราวหน้าช่วยโพสต์แบบ blog แทนที่จะเป็น forum topic นะครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้