หยุด Bittorrent โดยใช้ Suricata

Suricata คือ อะไร ?

Suricata เป็น open source engine สำหรับ ดักตรวจ และป้องกันการโจมตีในระบบเครือข่าย รวมไปถึงการตรวจพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในองค์กร (IDS/IPS - Intrusion Detection/Intrusion Prevention System) พัฒนาโดย Open Information Security Foundation

จุดเด่นของ Suricata คือ การทำงานแบบ multi-threaded ซึ่งส่งผลให้ทำงานได้เร็วในระบบที่มีหลายหน่วยประมวลผล (multi-processor/multi-core) อย่างในปัจจุบัน

หลาย ๆ ท่านที่ทำงานด้าน infosec อาจจะคุ้นเคยกับ open source engine อีกตัวหนึ่ง คือ Snort ซึ่งทำงานในลักษณะเดียวกัน เนื่องจาก Suricata ถูกสร้างโดยถอดแบบมาจาก Snort พร้อมกับแนวคิดในเรื่อง multi-threaded matching ที่เพิ่มเข้ามา ทำให้ Suricata สามารถที่จะใช้ข้อมูล และลักษณะการกำหนดค่าต่าง ๆ ได้คล้าย ๆ หรือแทบจะเหมือนกับ Snort ซึ่งถ้าใครเคยใช้ Snort มาก่อน น่าจะทดลอง Suricata ได้ไม่ยาก (สำหรับผม ไม่เคยใช้ทั้งคู่ ก็เลยต้องอ่านเอกสารเอาเองมากหน่อย)

สิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบ IDS/IPS คือ ข้อมูล signature rules ซึ่งแต่ละการโจมตี หรือพฤติกรรมการใช้งาน จะมีรูปแบบที่ชัดเจน สามารถตรวจจับได้ เป็นข้อดีที่ Suricata ถอดแบบมาจาก Snort จึงสามารถใช้ Snort rules ได้ รวมถึง rules ที่ใช้กับ Suricata โดยตรงที่สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งเพิ่มได้จาก ET (emergingthreats.net) โดยที่เราสามารถจะเพิ่ม หรือแก้ไข rules ต่าง ๆ หรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปตามความต้องการของเราได้ แต่ทว่า rules ก็มีข้อกำหนดสัญญาอนุญาต การแก้ไขหรือดัดแปลง เผยแพร่ หรือแม้แต่นำไปใช้ในเชิงการค้า ต้องตรวจสอบสัญญาอนุญาตให้ดีก่อน

ระบบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

 • Debian GNU/Linux Squeeze/Sid จำเป็นต้องเป็น Squeeze หรือ Sid เท่านั้น เนื่องจาก suricata package ค่อนข้างใหม่อยู่ จึงยังไม่มีอยู่ใน Debian Lenny แต่ถ้าจะติดตั้งใน Lenny ก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่คงต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติม เอาเป็นว่า จะยังไม่พูดถึงการติดตั้งใน Lenny ละกันครับ
 • netfilter/iptables เนื่องจากเราจะทำ inline blocking จึงต้องใช้ความสามารถของ NFQUEUE ดังนั้น สำหรับวิธีการที่จะอธิบายต่อไปนี้ จะใช้กับ kfreebsd kernel ใน Debian ไม่ได้
 • signature rules จำเป็นต้องมี signature สำหรับตรวจจับ Bittorrent ซึ่งเราจะใช้ rules จาก ET ที่เป็น open source rules:
  http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz (MD5)

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • ติดตั้ง suricata package
# apt-get install suricata
 • ดาวน์โหลด signature rules จาก ET
 • # wget http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz
  # wget http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz.md5
 • ตรวจสอบ MD5 hash
 • # cat emerging.rules.tar.gz.md5
  b3ec2bcc53283291c12b5c0ac23d06f6 /home/packaging/www/rules/open/suricata/emerg
  ing.rules.tar.gz
  # md5sum emerging.rules.tar.gz
  b3ec2bcc53283291c12b5c0ac23d06f6 emerging.rules.tar.gz
  
 • แตกแฟ้ม และคัดลอกไปวางใน /etc/snort/rules
 • # tar xzf emerging.rules.tar.gz
  # cd rules; cp *.rules /etc/snort/rules
  

  กำหนดค่าสำหรับเริ่มการทำงาน

  • ค่าที่กำหนดมาในตัวอย่างของ Debian (/etc/suricata/suricata-debian.yaml) สามารถใช้งานได้ทันที แต่จุดประสงค์ของเราคือการ block Bittorrent จึงต้องปรับ signature rules สักเล็กน้อย
  # cd /etc/snort/rules
  # sed --in-place 's/^alert/drop/g' emerging-p2p.rules
  
 • กำหนดค่า iptables เพื่อส่งข้อมูลเข้ามายัง Suricata โดยใช้ NFQUEUE
 • # iptables -A FORWARD -j NFQUEUE
 • สั่งเริ่ม Suricata
 • # suricata -c /etc/suricata/suricata-debian.yaml -q 0
  ...
  ...
  [30619] 16/11/2010 -- 16:11:31 - (source-nfq.c:267) (NFQInitThread) -- bi
  nding this thread to queue '0'
  [30619] 16/11/2010 -- 16:11:31 - (source-nfq.c:291) (NFQInitThread) -- se
  tting queue length to 200
  [30619] 16/11/2010 -- 16:11:31 - (source-nfq.c:304) (NFQInitThread) -- se
  tting nfnl bufsize to 300000
  [30617] 16/11/2010 -- 16:11:32 - (tm-threads.c:1429) (TmThreadWaitOnThrea
  dInit) -- all 9 packet processing threads, 3 management threads initialize
  d, engine started.
  
 • ทดสอบใช้งาน Bittorrent client เพื่อพยายามโหลดข้อมูล ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ระบบจะ block ไม่ให้สามารถใช้งานได้
 • เกร็ดเพิ่มเติม

  • หากจุดประสงค์เพื่อต้องการ block Bittorrent เพียงอย่างเดียว เราสามารถปรับแต่งค่าตั้งของ Suricata เพื่อลดการใช้หน่วยความจำ และการใช้หน่วยประมวลผลในเวลาทำงาน ไม่ให้ทำงานหนักเกินความจำเป็น โดยทำการ comment ("#") rules อื่น ๆ ให้หมด เหลือไว้เพียง emerging-p2p.rules
  /etc/suricata/suricata-debian.yaml
  ...
  # Set the default rule path here to search for the files.
  # if not set, it will look at the current working dir
  default-rule-path: /etc/snort/rules
  rule-files:
  # - attack-responses.rules
  # - backdoor.rules
  # - bad-traffic.rules
  # - chat.rules
  # - ddos.rules
  ...
  ...
   - emerging-p2p.rules
  # - emerging-policy.rules
  ...
  ...
  
 • หากเครื่องที่ติดตั้ง เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง เราสามารถปรับแต่งในส่วนของ max-pending-packets ให้มีค่ามากขึ้นจาก 50 ได้
 • /etc/suricata/suricata-debian.yaml
  ...
  ...
  # If you are using the CUDA pattern matcher (b2g_cuda below), different rules
  # apply. In that case try something like 4000 or more. This is because the CUDA
  # pattern matcher scans many packets in parallel.
  max-pending-packets: 100
  ...
  
 • สามารถตรวจสอบได้ว่า เครื่องไหน กำลังพยายามจะใช้ Bittorrent บ้าง โดยดูจาก fast.log
 • # tail /var/log/suricata/fast.log
  ...
  ...
  11/16/10-09:16:13.449538 [**] [1:2000334:9] ET P2P BitTorrent peer sync [**] [C
  lassification: Potential Corporate Privacy Violation] [Priority: 3] {6} 192.168.
  20.15:56380 -> 202.170.114.153:50075 [Xref => http://bitconjurer.org/BitTorrent/
  protocol.html][Xref => http://doc.emergingthreats.net/bin/view/Main/2000334][Xre
  f => http://www.emergingthreats.net/cgi-bin/cvsweb.cgi/sigs/P2P/P2P_Bittorrent_T
  raffic]
  11/16/10-09:16:29.770682 [**] [1:2000334:9] ET P2P BitTorrent peer sync [**] [C
  lassification: Potential Corporate Privacy Violation] [Priority: 3] {6} 192.168.
  20.15:56380 -> 202.170.114.153:50075 [Xref => http://bitconjurer.org/BitTorrent/
  protocol.html][Xref => http://doc.emergingthreats.net/bin/view/Main/2000334][Xre
  f => http://www.emergingthreats.net/cgi-bin/cvsweb.cgi/sigs/P2P/P2P_Bittorrent_T
  raffic]
  

  สรุปข้อดีของวิธีนี้

  • ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องคอมไพล์เคอร์เนลใหม่
  • ประสิทธิภาพในการทำงานดี จากการทดสอบ ไม่ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปรู้สึกถึงความผิดปกติ

  สรุป

  ผู้ดูแลระบบท่านใด ที่กำลังประสบปัญหากับ Bittorrent อยู่ ลองมาหลายวิธี สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้างก็ตามแต่ ถ้าสนใจ อาจจะนำไปลองทดสอบกันได้ ได้ผลอย่างไร ก็บอกเล่าเก้าสิบกันบ้างละกันครับ

  Comments

  หามานาน
  ที่เคยทำมาได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

  Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
  ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้