Squeeze + 1 = Wheezy

จากประกาศ Release Update สำหรับ Squeeze เมื่อวานนี้ Debian ได้ตั้งชื่อรหัสของรุ่นถัดไปเตรียมไว้แล้ว:

We will continue to use Toy Story character names for squeeze's
successor. The next release will be called ``wheezy'' (the rubber toy
penguin with a red bow tie), and will be Debian 7.0.

Wheezy จาก Toy Story 2 รายงานตัวครับผม

ส่วน Squeeze ก็ได้ freeze มาได้ระยะหนึ่งแล้ว เมื่อนักพัฒนาช่วยกันแก้บั๊กสำคัญต่าง ๆ จนเหลือบั๊กน้อยพอ ก็จะออกเป็น Debian 6.0 ครับ

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้