การทำ firewall

หากผมมีเครื่อง server อยู่แล้วต้องการทำ firewall โดยมี card lan 3 ตัว onbord 2 ตัวที่ firewall ทัวไปมองไม่เห็น เมื่อติดต้ัง debian แล้วสมควรทำอะไรต่อ จนสามารถใช้เป็น firewall ได้
ขอบคุณ เนื่องจากผมทำมานานแล้วไม่ได้ ตอนนี้ ping ออกได้ แต่เข้าไม่ได้

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้