ติดตั้ง Debian กับเครื่องที่มี Eth marvell yukon 88e8057 pci-e gigabit ethernet ยังไงครับ

มันมองไม่เห็น Lan Card แล้วก็มีรายการ driver มาเต็มเลย ใช้ไม่ได้ด้วย

ลองติดตั้งเสร็จแล้วไปเอา Driver จาก http://www.marvell.com/support.html มาติดตั้งไม่ได้อีก ไม่มี gcc ไม่รุ้จะทำไง

ต้องทำยังไงครับแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณครับ

เดาไปได้อีกนิดแล้วแต่ก็ไปไม่รอดครับ
Driver http://www.marvell.com/support.html เลือก Linux Kernel 2.4.20 and Higher

เมื่อคืนลองโหลดแผ่น CD 1 มาแล้ว
apt-cdrom add
apt-get update

apt-get install build-essential
apt-get install linux-headers-$(uname -r)

cd /usr/src
ln -s linux-headers-$(uname -r) linux

cp /mnt/install_v10.61.3.3.tar /usr/src
tar -xvf install_v10.61.3.3.tar

cd DriverInstall/
./install.sh

แล้วได้ Error มาดังนี้ครับ

+++ Install mode: User
+++ Driver version: 10.61.3.3 (Jul-07-2008)
+++ Kernel version 2.6.26-2-686
+++ smp_count=1
+++ cpu_number=2
+++ kernel_machine=i686
+++ Architecture: i386
+++ modpost available
+++ Unpack the sources
+++ ====================================
+++ tar xfv sk98lin.tar
2.4/
2.4/skdim.c
2.4/sky2.c
2.4/skethtool.c
2.4/Makefile
2.4/skge.c
2.4/h/
2.4/h/skdrv1st.h
2.4/h/skdrv2nd.h
2.4/skproc.c
2.6/
2.6/skdim.c
2.6/sky2.c
2.6/skethtool.c
2.6/Makefile
2.6/skge.c
2.6/h/
2.6/h/skdrv1st.h
2.6/h/skdrv2nd.h
2.6/skproc.c
common/
common/skgehwt.c
common/skgeasf.c
common/sk98lin.htm
common/skgeinit.c
common/sktwsi.c
common/skvpd.c
common/sky2le.c
common/sk98lin.4
common/skfops.c
common/skgespilole.c
common/skgeasfconv.c
common/skgemib.c
common/skaddr.c
common/skcsum.c
common/skgepnmi.c
common/vpdcheck.c
common/sklm80.c
common/skqueue.c
common/sktimer.c
common/skrlmt.c
common/skgespi.c
common/skxmac2.c
common/skgesirq.c
common/h/
common/h/sktypes.h
common/h/skpcidevid.h
common/h/skqueue.h
common/h/skrlmt.h
common/h/skgepnm2.h
common/h/skgeasfconv.h
common/h/skaddr.h
common/h/skdebug.h
common/h/mvyexhw.h
common/h/skgehw.h
common/h/skgehwt.h
common/h/skfops.h
common/h/sktimer.h
common/h/skgepnmi.h
common/h/skvpd.h
common/h/skgetwsi.h
common/h/skerror.h
common/h/sktwsi.h
common/h/skcsum.h
common/h/skversion.h
common/h/xmac_ii.h
common/h/sky2le.h
common/h/skgeasf.h
common/h/skgespi.h
common/h/skgeinit.h
common/h/skgesirq.h
common/h/lm80.h
common/h/skgedrv.h
common/sk98lin.txt
misc/
misc/Kconfig
misc/Configure.help

+++ Compile the driver
+++ ====================================
make: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.26-2-686'
CC [M] /tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.o
CC [M] /tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.o
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c: In function ‘sk98lin_init_device’:
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:483: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘poll’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:484: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘weight’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:489: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘poll’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:490: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘weight’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:611: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘poll’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:612: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘weight’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:617: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘poll’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:618: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘weight’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c: In function ‘SkGeIsr’:
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:2315: error: too few arguments to function ‘netif_rx_schedule_prep’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:2318: error: too few arguments to function ‘__netif_rx_schedule’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c: In function ‘SkGeIsrOnePort’:
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:2486: error: too few arguments to function ‘netif_rx_schedule_prep’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:2491: error: too few arguments to function ‘__netif_rx_schedule’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c: In function ‘SkGePoll’:
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:3250: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘quota’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:3250: warning: type defaults to ‘int’ in declaration of ‘_min2’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:3250: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘quota’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:3271: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘quota’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.c:3275: error: too few arguments to function ‘netif_rx_complete’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c: In function ‘SkY2Isr’:
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c:428: error: implicit declaration of function ‘__netif_rx_schedule_prep’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c:429: error: too few arguments to function ‘__netif_rx_schedule’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c: In function ‘SkY2Poll’:
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c:665: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘quota’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c:665: warning: type defaults to ‘int’ in declaration of ‘_min2’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c:665: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘quota’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c:672: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘quota’
/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.c:694: error: too few arguments to function ‘netif_rx_complete’
make[1]: *** [/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/skge.o] Error 1
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[1]: *** [/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all/sky2.o] Error 1
make: *** [_module_/tmp/Sk98IUXSQCPNnhdlAbmqVBZRg/all] Error 2
make: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.26-2-686'
+++ Compiler error

ช่วยหน่อยครับไปไม่ถูกแล้ว

ต้องใช้ Driver ตัวนี้ http://blog.pctek.cn/?p=506
download
http://blog.pctek.cn/wp-content/uploads/2009/03/install_v107023.tar.bz2

พอดี Card Lan ที่เครื่องรุ่น 88E8057 แต่ในกระทุ้รุ่น 88E8056 เลยลองดู

อย่าลืมเปลี่ยน /dev/sdb เป็น device ของคุณนะครับ หลังจากนั้นก็รอ อาจจะใช้เวลานานสักหน่อย ระหว่างรอ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ดาวน์โหลด image สำหรับติดตั้งโดยเลือกให้ตรงกับ platfrom เช่นเดียวกับไฟล์ boot.tar.gz สามารถเลือกได้จาก Debian Installer page จะเลือก netinst หรือ businesscard ก็ได้ตามความเหมาะสม ในที่นี้ขอเลือกเป็น netinst ก็แล้วกันนะครับ

เสร็จแล้วก็ mount flash drive ขึ้นมาใช้งานครับ สามารถทำได้หลายวิธี ง่ายที่สุดก็ ไปที่ Places > Debian Inst (Debian Inst เป็นชื่อ device ของเรานะครับ) หรือจะใช้ command line
+++ lsat
++++ mcat
+++++ mft
++++++ naplex

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้