ติดตั้งโปรแกรม gftp ไม่ได้

ผมเคยติดตั้ง Debian ด้วยแผ่น cd แบบ debian-40r1-i386-netinst.iso
เข้าใจว่าการติดตั้งเป็น Desktop นั้นจะดึงโปรแกรมมาจาก internet อีกที

ต่อมาภายหลัง ผมติดตั้ง Debian ด้วยแผ่น debian-40r1-i386-CD-1.iso
เพียงแผ่นเดียวเพื่อใช้งานเป็น Desktop ผมเข้าใจว่าโปแกรมต่างๆไม่ต้องเอามาจาก internet
แต่ใช้จากแผ่น cd แผ่นเดียวนั้นได้ทันที

ทั้งสองแบบผมติดตั้งเป็นแบบ installgui ซึ่งสามารถติดตั้งได้ด้วยดี

มาวันนี้ ผมติดตั้งใหม่ด้วยแผ่น cd debian-40r1-i386-CD-1.iso อีกครั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จ
ผมต้องการใช้งานโปแรกม gftp ซึ่งต้องติดตั้งเพิ่ม
ผมจึงใช้คำสั่ง aptitude install gftp แต่ไม่สามารถติดตั้งได้
ผมจึงลองใช้คำสั่ง apt-get install gftp ก็ติดตั้งไม่ได้เช่นกัน
ได้รับแจ้งว่าไม่มีโปรแกรมนี้

Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
E: Couldn't find package gftp

แต่ผมจำได้ว่าเคยติดตั้งและใช้งานได้นะครับ หรือ ผมเข้าใจอะไรผิดไปกันแน่
ผมควรจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ แนะนำให้ด้วย
ขอบคุณครับ

แพกเกจ gftp คงไม่ได้อยู่ในแผ่นน่ะครับ จึงต้องติดตั้งผ่านเน็ตอย่างเดียว
สมัยก่อนที่เคยติดตั้งได้ เพราะการติดตั้งด้วย NetInst จะดึงเอารายชื่อแพกเกจทั้งหมดมา จึงทำให้สามารถติดตั้งได้

คงต้องต่ออินเตอร์เน็ต แล้วจึงสั่ง

$ sudo aptitude update

เพื่อดึงรายชื่อแพกเกจมาก่อน

แล้วจึงติดตั้งด้วย

$ sudo aptitude install gftp

อีกครั้งนึงครับ

ขอบคุณครับ แต่ผมลองแล้วยังไม่ได้เลยครับ
ต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแน่ๆ

ผมขออนุญาต นำข้อความที่ได้รับจากการพยายามติดตั้งมาให้ดูนะครับ

# aptitude update
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 CD Binary-1 20070819-11:52] etch Release.gpg
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 CD Binary-1 20070819-11:52] etch Release
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 CD Binary-1 20070819-11:52] etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 CD Binary-1 20070819-11:52] etch/main Packages/DiffIndex
Get:1 http://security.debian.org etch/updates Release.gpg [189B]
Hit http://security.debian.org etch/updates Release
Ign http://security.debian.org etch/updates/main Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources/DiffIndex
Hit http://security.debian.org etch/updates/main Packages
Hit http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages
Hit http://security.debian.org etch/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources
Fetched 1B in 3s (0B/s)
Reading package lists... Done

# aptitude install gftp
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done
Building tag database... Done
Couldn't find any package whose name or description matched "gftp"
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.

ผมควรตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ

แสดงว่ายังไม่ได้ปรับตั้ง sourcelist ครับ
ให้เข้าไปปรับตั้งคือ เพิ่ม

# vi /etc/apt/sources.list

ถ้าอยู่เมืองไทย ใช้ของ linux.thai.net

...
deb    http://linux.thai.net/debian etch main contrib non-free
...

ตามด้วยคำสั่ง

# aptitude update; aptitude install gftp

ครับ

ขอบคุณครับ ติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วครับ
โดยทำตามคำแนะนำในแต่ละขั้นตอน
แจ๋วเลยครับ แม้จะไม่เข้าใจขั้นตอนเหล่านั้นนัก
แต่ก็ติดตั้งได้แล้วครับ gftp เข้าไปในเมนู internet เรียบร้อย

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้