ช่วยดู Log อันนี้ให้หน่อยครับ พร้อมวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างไรให้หน่อยครับ

1/1/2000 0:1:2> No DNS server available
1/1/2000 0:1:2> Last errorlog repeat 10 Times
1/1/2000 0:1:2> adjTimeTask fail: no server available
1/1/2000 0:1:2> adjtime task pause 60 seconds
1/1/2000 0:1:2> No DNS server available
1/1/2000 0:1:2> adjTimeTask fail: wrong domain name
1/1/2000 0:1:2> No DNS server available
1/1/2000 0:1:2> Last errorlog repeat 10 Times
1/1/2000 0:1:2> adjTimeTask fail: no server available
1/1/2000 0:1:2> adjtime task pause 60 seconds
1/1/2000 0:1:2> No DNS server available
1/1/2000 0:1:2> adjTimeTask fail: wrong domain name
1/1/2000 0:1:2> No DNS server available
1/1/2000 0:1:2> Last errorlog repeat 10 Times
1/1/2000 0:1:2> adjTimeTask fail: no server available
1/1/2000 0:1:2> adjtime task pause 1 day
1/1/2000 0:1:4> ppp_ready: ch:80501888, iface:8044b3fc
1/1/2000 0:1:4> SNMP TRAP 3: link up
1/1/2000 0:1:4> Accept() fail
1/1/2000 0:1:4> Accept() fail
1/1/2000 0:2:2> adjTimeTask fail: wrong domain name
1/1/2000 0:2:2> sending request to NTP server(7d)
1/1/2000 0:2:2> received from NTP server(7d)
8/6/2009 8:10:35> Adjust time to 4a7a8ffb
8/6/2009 8:10:35> adjtime task pause 1 day

ช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้หน่อยนะครับ เวลาโทรแจ้งจะได้บอกพนักถูก

ปล. Router รุ่น Billion / เน็ต TOT 3MB / Thank You...#

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้