การติดตั้ง Debian เป็น Desktop ด้วยโหมดกราฟิก

AttachmentSize
Image icon 01.jpg30.37 KB
Image icon 02.jpg38.08 KB
Image icon 03.jpg38.14 KB
Image icon 04.jpg30.78 KB
Image icon 05.jpg23.34 KB
Image icon 06.jpg30.65 KB
Image icon 07.jpg32.37 KB
Image icon 08.jpg41.31 KB
Image icon 09.jpg40.48 KB
Image icon 10.jpg29.94 KB
Image icon 11.jpg25.46 KB
Image icon 12.jpg27.91 KB
Image icon 13.jpg37.4 KB
Image icon 14.jpg36.97 KB
Image icon 15.jpg41.39 KB
Image icon 16.jpg28.6 KB
Image icon 17.jpg29.9 KB
Image icon 18.jpg25.92 KB
Image icon 19.jpg27.6 KB
Image icon 20.jpg37.07 KB
Image icon 21.jpg42.4 KB
Image icon 22.jpg28.39 KB
Image icon 23.jpg30.11 KB
Image icon 24.jpg25.88 KB
Image icon 25.jpg36.17 KB
Image icon 26.jpg36.07 KB
Image icon 27.jpg32.42 KB
Image icon 28.jpg42.71 KB
Image icon 29.jpg42.36 KB
Image icon 30.jpg40.93 KB
Image icon 31.jpg46.55 KB
Image icon 32.jpg32.42 KB
Image icon 33.jpg29.46 KB
Image icon 34.jpg33.72 KB
Image icon 35.jpg36.21 KB
Image icon 36.jpg35.69 KB
Image icon 37.jpg30.73 KB
Image icon 38.jpg21.9 KB
Image icon 39.jpg22.09 KB
Image icon 40.jpg39.45 KB
Image icon 41.jpg29.46 KB
Image icon 42.jpg44.39 KB
Image icon 43.jpg29.65 KB
Image icon 44.jpg28.66 KB

แนะนำการติดตั้ง Debian เป็นเดสก์ท็อปอย่างง่ายในโหมดกราฟฟิก โดยอ้างอิงจากการติดตั้งจากแผ่น 501-i386-netinst โดยในที่นี้จะเน้นการติดตั้งเป็นเดสก์ท็อปเท่านั้น

เนื่องจากแสดงการติดตั้งแบบกราฟฟิกโดยเลือกเป็นภาษาที่ใช้ติดตั้งเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว จึงสามารถอ่านจากภาพได้ โดยไม่ต้องบรรยายทุกภาพ ตัวอย่างการติดตั้งนี้ พยายามใช้พื้นที่ขนาดเล็ก หากติดตั้งจริงโปรดกำหนดเองตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

เริ่มการติดตั้ง โดยเลือกเมนู Graphical install
เริ่มการติดตั้ง โดยเลือกเมนู Graphical install

ระบบให้เลือกภาษาที่จะใช้โต้ตอบระหว่างติดตั้ง ซึ่งจะเป็นภาษาปริยายของระบบที่ติดตั้งเสร็จแล้วด้วย โดยค่าปริยายเป็นภาษาอังกฤษ
ระบบให้เลือกภาษา โดยค่าปริยายของระบบเป็นภาษาอังกฤษ

เลือกการติดตั้งภาษาไทย
เลือกการติดตั้งภาษาไทย

เลือกผังแป้นพิมพ์ภาษาไทย
เลือกผังแป้นพิมพ์ภาษาไทย

ระบบเริ่มโหลดองค์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมติดตั้ง
ระบบเริ่มโหลดองค์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมติดตั้ง

กำหนดชื่อโฮสต์
กำหนดชื่อโฮสต์

กำหนดชื่อโดเมน
กำหนดชื่อโดเมน

เริ่มการจัดการพาร์ทิชัน ในที่นี้แนะนำการแบ่งพาร์ทิชันแบบแบ่งเอง
เริ่มการจัดการพาร์ทิชัน ในที่นี้แนะนำการแบ่งพาร์ทิชันแบบแบ่งเอง

เลือกพื้นที่ว่างเพื่อเริ่มสร้างพาร์ทิชันแรก
เลือกพื้นที่ว่าง

กำหนดขนาด
กำหนดขนาด

กำหนดชนิดของพาร์ทิชัน เนื่องจากเป็นพาร์ทิชันแรกของการติดตั้งจึงเลือกเป๊นไพมารี
กำหนดชนิดของพาร์ทิชัน เนื่องจากเป็นพาร์ทิชันแรกของการติดตั้งจึงเลือกเป๊นไพมารี

กำหนดตำแหน่งของพาร์ทิชัน
กำหนดตำแหน่งของพาร์ทิชัน

เริ่มการกำหนดคุณลักษณะของพาร์ทิชัน สามารถกำหนดชนิดของระบบแฟ้ม หรือตำแหน่งเมาท์เป็นต้น ซึ่งสำหรับพาร์ทิชันแรก ระบบจะกำหนดตำแหน่งเมานท์เป็น "/" มาให้อยู่แล้ว
เริ่มการกำหนดคุณลักษณะของพาร์ทิชัน

สิ้นสุดการตั้งค่าพาร์ทิชัน
สิ้นสุดการตั้งค่าพาร์ทิชัน

เลือกพื้นที่ว่างเพื่อเริ่มสร้างพาร์ทิชันสำหรับ /home
เลือกพื้นที่ว่างเพื่อเริ่มการจัดการพาร์ทิชันใหม่อีกครั้ง

เริ่มสร้างพาร์ทิชัน
เริ่มสร้างพาร์ทิชัน

กำหนดขนาด
กำหนดขนาด

กำหนดชนิดของพาร์ทิชันใหม่
กำหนดชนิดของพาร์ทิชันใหม่

กำหนดตำแหน่งของพาร์ทิชัน
กำหนดตำแหน่งของพาร์ทิชัน

เปลี่ยนตำแหน่งเมาท์เป็น /home แล้วเลือกเสร็จสิ้นการติดตั้ง
เปลี่ยนตำแหน่งเมาท์เป็น /home แล้วเลือกเสร็จสิ้นการติดตั้ง

เลือกพื้นที่ว่างเพื่อสร้างพื้นที่สลับ
เลือกพื้นที่ว่างเพื่อสร้างพื้นที่สลับ

เริ่มการจัดการพาร์ทิชัน
เริ่มการจัดการพาร์ทิชัน

กำหนดขนาด
กำหนดขนาด

กำหนดชนิดของพาร์ทิชันใหม่
กำหนดชนิดของพาร์ทิชันใหม่

เปลี่ยนระบบแฟ้ม
เปลี่ยนระบบแฟ้ม

เลือกเป็น "พื้นที่สลับ"
เลือกพื้นที่สลับ

เสร็จสิ้นการจัดการพื้นที่สลับ
เสร็จสิ้นการจัดการพื้นที่สลับ

สรุปภาพรวมของพาร์ทิชัน
สรุปภาพรวมของพาร์ทิชัน

เสร็จสิ้นการจัดการพาร์ทิชัน
เสร็จสิ้นการจัดการพาร์ทิชัน

ยืนยันการจัดการพาร์ทิชัน ก่อนเริ่มฟอร์แมต
ยืนยันการจัดการพาร์ทิชัน ก่อนเริ่มฟอร์แมต

กำหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (root)
กำหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (root)

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยเริ่มจากป้อนชื่อจริงของผู้ใช้
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยเริ่มจากป้อนชื่อจริงของผู้ใช้

กำหนดชื่อผู้ใช้สำหรับใช้เข้าระบบ
กำหนดชื่อผู้ใช้สำหรับใช้เข้าระบบ

ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้
ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้

ตั้งค่าโปรแกรมจัดการแพกเกจ เลือกแหล่ง mirror ในประเทศไทย
ตั้งค่าโปรแกรมจัดการแพกเกจ เลือกแหล่ง mirror ในประเทศไทย

เลือก mirror ที่ใกล้ที่สุด
เลือก mirror ที่ใกล้ที่สุด

กำหนดพร็อกซี หากไม่มีให้ปล่อยว่าง
กำหนดพร็อกซี หากไม่มีให้ปล่อยว่าง

ระบบเริ่มการติดตั้ง
ระบบเริ่มการติดตั้ง

...

ติดตั้ง GRUB
ติดตั้ง GRUB

ตั้งค่าผังแป้นพิมพ์ที่จะใช้ โดยเลือกประเทศไทย
ตั้งค่าผังแป้นพิมพ์ที่จะใช้ โดยเลือกประเทศไทย

ตั้งค่าปุ่มสลับภาษา
ตั้งค่าปุ่มสลับภาษาแป้นพิมพ์

ตามด้วยแบบย่อยของผังแป้นพิมพ์ แบบแรกเป็นผังเกษมณี แบบที่สองเป็นปัตตะโชติ แบบที่สามเป็นผัง มอก. 820.2538 (คล้ายเกษมณี แต่เพิ่มอักขระบางตัว)
เลือกแบบย่อยของผังแป้นพิมพ์

สิ้นสุดการติดตั้ง
สิ้นสุดการติดตั้ง

Comments

เยี่ยมมากเลยขอบคุณครับ น่าจะมีขั้นตอนการติดตั้ง Eclipse ด้วยนะเพราะตอนนี้ผมกำลังติดตั้งและฝึกเขียนโปรแกรมด้วย java อยู่กำลังหาวิธีอยู่เลย

เดี๋ยวจัดให้ครับ ถ้าไม่รังเกียจ eclipse ของ debian ก็ใช้ # aptitude install eclipse eclipse-jdt สำหรับเขียน JAVA ไปก่อนก็ได้ครับ

เยี่ยมครับ อ่านแล้วเข้าใจดีครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้