dvd มีปัญหา

ผมใช้งานwindowsมานานเลยลองลงdebianดูบ้าง การใช้งานdvd กับ vcd ดูจะมีปัญหา คือ dvd อ่านกระตุกเวลาดูหนัง และดูvcdไม่ได้ จะมีวิธีแก้อย่างไร (ลองแก้ใน hdpalm แล้ว dma=0 ก็ไม่มีผลดีขึ้น)ช่วยตอบแก้ปัญหาให้ด้วยครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้