การ์ด Wireless ติดต่อกับ router ไม่ได้อะงับ T_T

Debian Lenny + Xfce4.4.2 การ์ดเป็นของ Linksys WMP54G รายละเอียด

05:03.0 Network controller: Ralink RT2561/RT61 802.11g PCI

ผมทำตามวิธีในนี้ http://wiki.debian.org/rt61pci

# Debian Lenny/5.0
deb http://ftp.us.debian.org/debian lenny main contrib non-free

aptitude update
aptitude install firmware-ralink wireless-tools

modprobe rt61pci

ได้ออกมาราวๆนี้อะงับ

debianbox:/home/luke# iwconfig
lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

wmaster0 no wireless extensions.

wlan0 IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=20 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

debianbox:/home/luke# iwlist scan
lo Interface doesn't support scanning.

eth0 Interface doesn't support scanning.

wmaster0 Interface doesn't support scanning.

wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:1D:7E:27:BA:70
ESSID:"dd-wrt"
Mode:Master
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=55/100 Signal level=-28 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
12 Mb/s; 48 Mb/s
Extra:tsf=0000001c09293ec4

หลังจากตั้งค่าแล้ว

debianbox:/home/luke# ifconfig wlan0 down
debianbox:/home/luke# iwconfig wlan0 enc 06F8737D9B
debianbox:/home/luke# iwconfig wlan0 mode Managed
debianbox:/home/luke# iwconfig wlan0 essid "dd-wrt"
debianbox:/home/luke# iwconfig wlan0 channel 6
debianbox:/home/luke# ifconfig wlan0 up
debianbox:/home/luke# iwconfig
lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

wmaster0 no wireless extensions.

wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"dd-wrt"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:1D:7E:27:BA:70
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=19 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:06F8-737D-9B
Link Quality=75/100 Signal level=-28 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

debianbox:/home/luke# ping 198.168.1.1
connect: Network is unreachable

พออีกซักพักลองใหม่มันได้ราวๆนี้

debianbox:/home/luke# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.101 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 4018ms
, pipe 3

ติดต่อ router ไม่ได้แล้วก็เข้าเน็ตไม่ได้อีกด้วยผมทำไรผิดขั้นตอนเปล่าอะงับขอบคุณมากงับ T_T

ตอนที่ลอง Ping นี่ IP ของ wlan0 เป็นค่าไหนครับ

# ifconfig wlan0
wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:77:xx:xx:xx 
     inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::21b:77ff:fexx:xxxx/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1756 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2010 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:796749 (778.0 KiB) TX bytes:271462 (265.0 KiB)

เพราะเท่าที่ดูตอนสั่ง

# ifconfig wlan0 up

ไม่มีการตั้งค่า IP ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดคือ wlan0 ยังไม่ได้รับค่า IP จาก Router
ต้องสั่ง

# dhclient wlan0

ในที่นี้ ผมเดาเอาว่า Router เปิด DHCP ปล่อย IP มาให้ Client
คราวนี้น่าจะได้ IP มา และก็น่าจะ Ping ไปที่ Router ได้ด้วยเช่นกัน
เพราะเท่าที่ดูตามข้อมูลที่ให้มา คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำการเชื่อมต่อกับ Access Point ได้แล้ว
___
Neutron: Linux Addict!

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้