ติดตั้งเดเบียนด้วย debootstrap

debootstrap เป็นแพกเกจที่ใช้ในการติดตั้งเดเบียนผ่านเครือข่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การติดตั้งลินุกซ์ซ้อนเข้าในระบบเพื่อการทดลอง หรือการติดตั้งระบบเพิ่มเติมสำหรับงาน virtualization

การใช้งาน ควรมี mirror ซึ่งอาจเป็น apt-proxy apt-cacher หรือ mirror แท้ ๆ อยู่ในเครือข่ายเราก่อน

รูปแบบใช้งานคือ

debootstrap [OPTION...] SUITE TARGET [MIRROR [SCRIPT]]
  • SUITE คือรุ่นของลินุกซ์ที่เราจะติดตั้ง สำหรับเดเบียนได้แก่ sarge etch lenny หรือ sid เป็นต้น
  • TARGET คือพาร์ติชั่นที่เราเมานต์ไว้แล้วสำหรับการติดตั้ง
  • MIRROR คือคลังแพกเกจ เช่น apt-proxy หรือ mirror อื่น

รายละเอียดสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจาก man debootstrap

ตัวอย่างการใช้งานแบบหยาบ ๆ

สมมุติจะติดตั้งเดเบียน etch ลงบน /dev/hda7 ซึ่งได้ติดตั้ง apt-proxy เอาไว้แล้ว ขั้นตอนคร่าว ๆ มีดังนี้

$ sudo mkfs.ext3 /dev/hda7
$ sudo mkdir /mnt/disk
$ sudo mount /dev/hda7 /mnt/disk
$ sudo debootstrap etch /mnt/disk http://server1.example.com:9999/debian
...
$ chroot /mnt/disk /bin/bash
...

เป็นต้น (รายละเอียดและคำอธิบายขอติดเอาไว้ก่อนครับ)

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้