ช่วยสอนวิธี set ipset อย่างง่าย

พอเป็นแนวทางให้หน่อยครับ เพราะค้นในเน็ตแล้ว ไม่มีข้อมูลเลยครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้