ไม่ผ่านครับ ..Kernel-2.6.24 + iptables-1.4.0 + L7-filter-2.17 + ipp2p-0.8.2 on Debian 4.0

ผมได้ลง Kernel-2.6.24 + iptables-1.4.0 + L7-filter-2.17 + ipp2p-0.8.2 on Debian 4.0
ตามกระทู้
http://suchart.wordpress.com/2008/02/02/kernel-2624-iptables-140-l7-filt...

พอถึงขั้นต่อน
make KERNEL_DIR=/usr/src/linux
ของ iptables
ขึ้น error ว่า
make: Warning: File `extensions/libipt_layer7.c' has modification time 1.2e+04 s in the future

ผมใช้ debian-40r4a ครับ

น่าจะเกี่ยวกับเวลาในเครื่องเราไม่ตรงนะครับ

ถ้าต่อเน็ตอยู่ คงต้อง

# aptitude install ntpdate
# ntpdate-debian

แล้วลองใหม่ครับ
แต่ถ้ายังไม่หายอีก อาจจะต้องลองแก้ modification time ดู

$ cd [kernel]/[build]/[dir]
$ find . -exec touch {} \;

___
Neutron: Linux Addict!

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้