ช่วย วิเคราะห์ error นี้ให้หน่อยครับ

perl: ldap-nss.c:1376: do_init: Assertion `cfg->ldc_uris[__session.ls_current_uri] != ((void *)0)' failed.
/bin/sh: line 1: 17274 Aborted /usr/sbin/dpkg-preconfigure --apt
dpkg: ldap-nss.c:1376: do_init: Assertion `cfg->ldc_uris[__session.ls_current_uri] != ((void *)0)' failed.
ผม ใช้คำสั่ง
apt-get install libnss-ldap
เพื่อติดตั้ง ldap แล้วเกิด error ทำให้ postgresql run ไม่ได้
และก็ เกิด
at: Depends: mail-transport-agent
courier-imap: Depends: exim4 but it is not going to be installed or
mail-transport-agent
courier-pop: Depends: exim4 but it is not going to be installed or
mail-transport-agent
gosa: Depends: exim4 but it is not going to be installed or
mail-transport-agent
mailx: Depends: exim4 but it is not going to be installed or
mail-transport-agent
mutt: Depends: exim4 but it is not going to be installed or
mail-transport-agent
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
แก้ไม่ตกเหมือนกัน ไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร แต่ชอบ debian ที่สุด

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้