ไม่เข้าใจ function Open BaseDir ครับ ช่วยหน่อยครับว่าจะ ติดตั้ง เช็ตค่ายังไง

พอดี ผม Create User ให้ พนักงานที่นี่แล้ว ไม่ต้องการให้เขาเข้าไปใช้งานหรืออ่านข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้นอกจากส่วนของเขาเอง

ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ มีคนแนะนำว่าใช้ Open BaseDir แต่ผมมะเข้าใจวิธีติดตั้ง และ ใช้งานครับ

ปกติ ... ผมจะกำหนด Permission ครับ

# cd /home
# ls -l
drwxr-xr-x 88 neutron   neutron   4096 2008-06-18 21:16 neutron
drwxr-xr-x 5 other    other    4096 2008-04-26 10:51 other
        ^      ^
        |      |
        |      [---------- Group Name
        [--- Owner Name 

โดยกลุ่มตัวอักษรหน้าสุด จะบ่งบอกถึงสิทธิในการเข้าถึง Directory หรือ ไฟล์ ดังนี้

[-------------- Directory (d) หรือ file (-)
| [------------ สิทธิ์ในการเข้าใช้งานสำหรับ ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของแฟ้ม หรือผู้สร้างแฟ้ม (Owner)
| | [--------- สิทธิ์ในการเข้าใช้งานสำหรับ ผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่ม (Group) ที่กำหนดไว้ตาม Group Name ของแฟ้ม
| | | [------ สิทธิ์ในการเข้าใช้งานสำหรับ ผู้ใช้อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็น Owner และไม่ได้อยู่ใน Group เดียวกัน
v v v v
drwxr-xr-x

โดยสิทธิ์ที่เป็นตัวอักษร

 
r = readable  -- file สามารถอ่านข้อมูลในแฟ้มได้
        -- directory สามารถสั่งให้แสดงรายการแฟ้ม หรือ Directory ได้ (ls)
w = writable  -- file สามารถเขียนข้อมูลลงในแฟ้มได้ 
        -- directory สามารถสร้างไฟล์ข้างในใน directory นั้นได้
x = executable -- file สามารถสั่งให้ binary file หรือ script ทำงานได้ (run program)
        -- directory สามารถอ้างอิงและใช้งานข้อมูลใน directory ได้

เช่น หากต้องการให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ (Owner) สามารถเข้าใช้งานได้ ผู้ใช้อื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ของตัวเอง

# cd /home
# chmod u+rwx,g-rwx,o-rwx -R neutron
  ^   ^   ^   ^  ^  ^
  |   |   |   |  |  [-------- ชื่อ directory หรือ file
  |   |   |   |  [------------- Option -R (Recursive) หมายถึง การกำหนดสิทธิ์จะมีผลกับทุก directory
  |   |   |   |                     หรือแฟ้ม ทั้งหมดที่อยู่ภายใน directory ที่กำหนด 
  |   |   |   [------------------ o[+/-]r[+/-]w[+/-]x --> Other
  |   |   [------------------------ g[+/-]r[+/-]w[+/-]x --> Group
  |   [------------------------------ u[+/-]r[+/-]w[+/-]x --> User (Owner)
  [------------------------------------ คำสั่งสำหรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าใช้งาน directory หรือ file

ผลที่ได้คือ

# cd /home
# ls -l
drwx------ 88 neutron   neutron   4096 2008-06-18 21:16 neutron
drwxr-xr-x 5 other    other    4096 2008-04-26 10:51 other 

ผู้ใช้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ neutron จะไม่สามารถเข้าไปใน /home/neutron ได้เลย และไม่สามารถจะเรียกข้อมูลใด ๆ ใน neutron แม้จะทราบตำแหน่งของแฟ้มก็ตาม

หากต้องการกำหนดให้กับ ทุก directory ใน /home สามารถทำได้ดังนี้

# cd /home
# find -type d | grep "./" | xargs chmod u+rwx,g-rwx,o-rwx -R

ผลที่ได้คือ

# cd /home
# ls -l
drwx------ 88 neutron   neutron   4096 2008-06-18 21:16 neutron
drwx------ 5 other    other    4096 2008-04-26 10:51 other 

ส่วนที่อื่น ๆ ของระบบ จะถูกกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ ไว้แล้วโดยระบบเอง แต่หากต้องการกำหนดสิทธิ์ใหม่
ก็สามารถกำหนดได้ตามวิธีข้างต้น

ปล. สำหรับ open_basedir ผมไม่ชัดเจนว่าคือ การกระทำเช่นไร แต่ชื่อมันคุ้น ๆ เหมือนเคยเห็นใน PHP

___
Neutron: Linux Addict!

ขอบคุณมากครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้