ช่วยด้วยครับ Script เช็คเวลา PPTP Client มัน Disconnect

พอดีผมใช้อันนี้อยู่ครับ

#!/bin/sh
#
# ensure specified PPP connection link is up; otherwise start it
#
# note: this script assumes the linkname is the same as the name of the options file in /etc/ppp/peers

LINKNAME=$1

if [ -z "$LINKNAME" ]; then
echo "Usage: check-ppp-connection "
exit 1
fi

if [ -f /var/run/ppp-$LINKNAME.pid ]; then
PPP_IFACE=`tail -1 /var/run/ppp-$LINKNAME.pid`
if [ "$PPP_IFACE" ] && [ "`ip -o link show $PPP_IFACE`" ]; then
exit 0
fi
fi
# if you don't have pon, use "pppd call" instead
exec pon $LINKNAME

เวลาเรียกใน crontab

*/5 * * * * root /usr/local/bin/check-ppp-connection ppp0
*/5 * * * * root /usr/local/bin/check-ppp-connection ppp1

(ppp0 = ชื่อ $LINKNAME)
(ppp1 = ชื่อ $LINKNAME)

ใช้แล้วมันฟ้อง Error แบบนี้ครับ

May 26 09:05:01 test pppd[5124]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
May 26 09:05:01 test pppd[5124]: Using interface ppp0
May 26 09:05:01 test pppd[5124]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
May 26 09:05:01 test pppd[5126]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
May 26 09:05:01 test pppd[5124]: Modem hangup
May 26 09:05:01 test pppd[5124]: Connection terminated.
May 26 09:05:01 test pppd[5124]: Exit.
May 26 09:05:01 test pppd[5126]: Using interface ppp0
May 26 09:05:01 test pppd[5126]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
May 26 09:05:01 test pppd[5126]: Modem hangup
May 26 09:05:01 test pppd[5126]: Connection terminated.
May 26 09:05:01 test pppd[5126]: Exit.

ใครก็ได้ช่วยผมด้วยครับ

ดูแล้วเหมือนกับว่าใช้โมเด็มแบบ usb แล้วอาจใช้ไดรฟเวอร์ไม่ถูก หรือตั้งค่า daemon ของโมเด็มไม่ถูกน่ะครับ

การตั้งค่าให้โมเด็มแบบ usb ในลินุกซ์ค่อนข้างยาก เพราะไดรฟเวอร์มีน้อยมาก

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้