การ config squid ต้องทำไงครับ apt-get อะไรบ้างครับ

การ config squid ต้องทำไงครับ apt-get อะไรบ้างครับ

สำหรับ Squid 2

# aptitude install squid

การ Config ก็ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/squid/squid.conf ครับ
หลังจากตั้งค่าเรียบร้อย

# /etc/init.d/squid restart

หรือ

สำหรับ Squid 3

# aptitude install squid3

การ Config ก็ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/squid3/squid.conf ครับ
หลังจากตั้งค่าเรียบร้อย

# /etc/init.d/squid3 restart

___
Neutron: Linux Addict!

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้