การ mount zip drive

ผมใช้สิทธิ์ เป็น root ในการ mount ดังนี้
mount -t vfat /dev/sdb4 /media/zipdos -O noauto,rw,user,nosuid,sync,iocharset=utf8

ปัญหาคือ user ที่ไม่ใช่ root จะไม่มีสิทธิ์ในการ write
จะมีสิทธิ์เฉพาะ execute,read จะเพิ่มสิทธิ์ในการ write อย่างไรครับ

เพิ่ม mount option uid=<ชื่อ-user-ที่จะให้เขียนได้>

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้