gnome-volume-control can open mixer

อยู่ๆ gnome-volume-control ก็ใช้ไม่ได้ขึ้นมาเฉยๆ
มันขึ้น error ว่า "Sorry, no mixer elements and/or devices found"
แต่ทำไม aumix ใช้ได้อะ, งงมากๆ.

----
อานนท์

"can't" <-- topic ผิด

ได้แล้วครับ.
หลังจากที่ลองใช้ root

$ sudo gnome-volume-control

มันก็ใช้งานได้.
พอ run ด้วย root, แล้วกลับมา run ด้วย user ปกติ, user ปกติก็สามารถ run ได้ด้วย.
หลังจาก reboot, user ก็ยังสามารถ run ได้ปกติ.
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ reboot กี่ทีๆ, user ก็ยัง run gnome-volume-control ไม่ได้ซักที.

แต่ว่า อาการแปลกๆ นี้เกิดหลังจากที่เราไปแก้ config ไม่ให้มัน clean /tmp, สงสัยจะเกี่ยวข้องกัน.

config ไม่ให้ clean /tmp หลังจาก reboot หนะ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้