[อบรมฟรี] ... ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติเปิดอบรมเทคโนโลยีกริด 2 หลักสูตร

*** เชิญผู้สนใจเข้าอบรมฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ***

ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ เปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการพัฒนาโปรแกรมบนเทคโนโลยีกริด
จัดขึ้นในเดือนมีนาคม และเมษายน นี้ โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานขั้นพื้นฐานด้วยภาษาซี (G341 - Basic Parallel Programming in C) ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2551
เนื้อหาอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานเบื้องต้น และการสั่งงานเพื่อประมวลผลบนคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ และเทคโนโลยีกริด

2. การพัฒนาเว็บเซอร์วิสและกริดเซอร์วิสด้วยภาษาจาวา (G351 - Building Web Services and Grid Services with Java) ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2551
เนื้อหาอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา ออกแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบ object-oriented และการพัฒนาโปรแกรมแบบเว็บเซอร์วิส รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมบนเทคโนโลยีกริดแบบกริดเซอร์วิส

สำหรับในการอบรมแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างระหว่างพักในช่วงเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ได้ที่ http://mike.cpe.ku.ac.th/thaigrid
หรือ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ที่ ห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลและฐานความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)
โทรศัพท์ 02-9428555 ต่อ 1449 หรือที่อีเมล์ training@thaigrid.or.th

ได้ความสนับสนุนจาก
- ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ http://thaigrid.or.th
- สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.sipa.or.th

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้