การตั้งค่า source.list

deb ftp://ftp.no.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.no.debian.org/debian/ etch main contrib non-free

deb http://security.debian.org etch/updates main contrib non-free

เพิ่ง load มา ไม่แน่ใจว่าใส่ contrib non-free ที่ security ด้วยรึเปล่า รึใส่แค่สองบรรทัดแรกครับ

ที่ security.debian.org มีรายการอัปเดตสำหรับ contrib, non-free ด้วยครับ ถ้าใข้ contrib/non-free software ด้วย ก็เพิ่มในบรรทัดของ security ด้วยครับ

ผมแก้เป็นแบบนี้ Ign อะไรแปลกๆ ใช่ error รึเปล่าครับ

deb ftp://ftp.debianclub.org/debian/ etch main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.debianclub.org/debian/ etch main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

พอ apt-get update แล้วมันขึ้นแบบนี้

Hit ftp://ftp.debianclub.org etch Release.gpg
Get:1 ftp://ftp.debianclub.org etch Release [58.2kB]
Get:2 ftp://ftp.debianclub.org etch/main Packages/DiffIndex
Ign ftp://ftp.debianclub.org etch/main Packages/DiffIndex
Get:3 ftp://ftp.debianclub.org etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign ftp://ftp.debianclub.org etch/contrib Packages/DiffIndex
Get:4 ftp://ftp.debianclub.org etch/non-free Packages/DiffIndex
Ign ftp://ftp.debianclub.org etch/non-free Packages/DiffIndex
Get:5 ftp://ftp.debianclub.org etch/main Sources [1653kB]
Get:6 http://security.debian.org etch/updates Release.gpg [189B]
Hit http://security.debian.org etch/updates Release
Ign http://security.debian.org etch/updates/main Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/non-free Sources/DiffIndex
Hit http://security.debian.org etch/updates/main Packages
Hit http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages
Hit http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages
Hit http://security.debian.org etch/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org etch/updates/non-free Sources
Get:7 ftp://ftp.debianclub.org etch/contrib Sources [21.1kB]
Get:8 ftp://ftp.debianclub.org etch/non-free Sources [33.1kB]
Hit ftp://ftp.debianclub.org etch/main Packages
Hit ftp://ftp.debianclub.org etch/contrib Packages
Hit ftp://ftp.debianclub.org etch/non-free Packages
Fetched 1765kB in 31s (55.6kB/s)
Reading package lists... Done

Ign หมายถึงไม่มีข้อมูลนั้นที่เซิร์ฟเวอร์ แต่ไม่ใช่ความผิดพลาดร้ายแรง สามารถข้ามไปได้ครับ อย่างข้างต้นนี้ ไม่มี DiffIndex สำหรับ Packages และ Sources แต่มีข้อมูล Packages และ Sources เต็ม ๆ ในบรรทัด Hit ก็ถือว่าใช้การได้เหมือนกัน

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้