การใช้ cdrom

เมื่อผมเข้าใช้เดเบียนในหน้าจอ x window เมื่อนำแผ่น ซีดีใส่เข้าไปใน drive แล้วจะขึ้นข้อความฟ้องว่าไม่สามารถ mount cd rom ได้เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ อยากทราบวิธีในการเพิ่มสิทธิด้วยครับซึ่งตอนนี้ได้ใช้เวอร์ชัน

Linux localhost.localdomain 2.6.26-1-amd64 #1 SMP Sat Nov 8 18:25:23 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux

คำเตือน: กรณีนี้จะใช้เมื่อไดรฟ์ซีดี เป็น /dev/hdc เท่านั้น
ถ้าของคุณไม่ใช่ /dev/hdc ก็ใช้ /dev/XXX ของคุณแทน

เข้าไปดู /etc/fstab ครับ หาบรรทัดที่ขึ้นด้วย /dev/hdc
ดูคอลัมน์ที่ 4 (ตามช่องว่าง) ของบรรทัดนั้นจะเห็นอะไรทำนองนี้

nouser,noauto

ถ้าของคุณมีคำว่า nouser ให้แก้เป็น user
ถ้าไม่มีคำว่า noauto ให้ใส่เข้าไป
*โดยแต่ละค่ามี , คั่น และห้ามมีช่องว่างในคอลัมน์

ส่วนกรณีที่ไม่มีบรรทัดที่ขึ้นด้วย /dev/hdc ให้เพิ่มบรรทัด

/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0

บันทึกไฟล์
ไปที่คอนโซล (ด้วยสิทธิ์ของ root)
ใช้คำสั่ง

mount -ao remount

ลองเอาซีดีใส่ไปใหม่ แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น
อย่าลืมกลับมาบอกกันนะครับ
(ถ้ามีปัญหา โพสต์เนื้อหาของ /etc/fstab มาด้วยครับ)

อีกวิธีหนึ่ง ลอง add user ที่ใช้งานอยู่เข้าใน group cdrom นะครับ เช่น

# adduser mrsuchart cdrom

เสริมคุณเทพครับ
ถ้ามีชื่อผู้ใช้ mrsuchart อยู่แล้ว ต้องการให้เพิ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่ม cdrom ให้ใช้คำสั่ง

$ sudo usermod -G cdrom mrsuchart

จาก man page ของ adduser:

Add an existing user to an existing group
If called with two non-option arguments, adduser will add an existing
user to an existing group.

ก็คือ "adduser mrsuchart cdrom" ก็ทำสิ่งเดียวกันเหมือนกันครับ

/me "vi /etc/group" :-P

ขอบคุณทุกท่านที่ตอบคำถาม ผมใช้วิธีเพิ่ม group cdrom ให้กับ user
แต่ตอนนี้ มีปัญหาว่าผมคลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนซีดีที่ mount ได้แล้วเลือกเมนูดันแผ่นออกจะใช้ไม่ได้
ผมต้องใช้วิธีเข้าไปคอนซอลใช้สิทธิ root แล้วพิมพ์คำสั่ง eject แผ่นซีดีถึงออกมาได้
localhost:/dev# ls -l cd*;ls -l dvd*
lrwxrwxrwx 1 root root 3 Dec 2 06:22 cdrom -> hda
lrwxrwxrwx 1 root root 3 Dec 2 06:22 cdrw -> hda
lrwxrwxrwx 1 root root 3 Dec 2 06:22 dvd -> hda
lrwxrwxrwx 1 root root 3 Dec 2 06:22 dvdrw -> hda

localhost:/dev# ls -l hda
brw-rw---- 1 root cdrom 3, 0 Dec 2 06:22 hda
localhost:/dev# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
#
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda2 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda5 /tmp ext3 defaults 0 2
/dev/sda6 none swap sw 0 0
/dev/hda /media/cdrom udf,iso9660 ro,user,noauto,iocharset=utf8 0 0
#/dev/sdb4 /media/zipdos vfat iocharset=utf8,uid=oracle,gid=dba 0 0

localhost:/dev# grep cdrom /etc/group
cdrom:x:24:doh,root,oracle

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้