ผมใช้ aptitude install ntpdate ใน debian lenny ไ่ม่ได้ครับ

มีคำสั่งอื่นไหมครับ
ขอบคุณครับ

อืม... แล้วระบบแจ้งอะไรกลับมาครับ

ปกติก็แค่

# aptitude update
# aptitude install ntpdate

ก็น่าจะได้แล้วนะครับ
แต่ถ้าไม่ได้ ต้องลองตรวจสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดูครับ
___
Neutron: Linux Addict!

ping ออกเน็ตได้ ปกติ ไ่ม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติม ลง debian ใหม่ๆครับ

/etc/apt/sources.list

deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

deb http://ftp.thaios.net/debian etch main contrib non-free
deb-src http://ftp.thaios.net/debian etch main contrib non-free

พอใช้คำสั่ง .
debian:~# aptitude update

แล้วขึ้น error ดังนี้

Err http://security.debian.org etch/updates Release.gpg
Could not connect to security.debian.org:80 (1.0.0.0), connection timed out
Err http://ftp.thaios.net etch Release.gpg
Could not connect to ftp.thaios.net:80 (1.0.0.0), connection timed out
Reading package lists... Done
W: Couldn't stat source package list http://security.debian.org etch/updates/main Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_etch_updates_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_etch_updates_contrib_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_etch_updates_non-free_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list http://ftp.thaios.net etch/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.thaios.net_debian_dists_etch_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list http://ftp.thaios.net etch/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.thaios.net_debian_dists_etch_contrib_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list http://ftp.thaios.net etch/non-free Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.thaios.net_debian_dists_etch_non-free_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems

ไม่รู้ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มครับ ใช้ sources.list อื่นก็เป็นเหมือนกัน

Err http://security.debian.org etch/updates Release.gpg
Could not connect to security.debian.org:80 (1.0.0.0), connection timed out
Err http://ftp.thaios.net etch Release.gpg
Could not connect to ftp.thaios.net:80 (1.0.0.0), connection timed out

ทำไม lookup IP แล้วได้ 1.0.0.0 หมดเลยล่ะครับ? ตั้ง DNS ถูกต้องหรือเปล่า?

ติด proxy หรือเปล่าครับ ผมเคยเจอมาเหมือนกัน ช่วยลองเช็คดูหน่อยครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ

ติด proxy จริงๆด้วยครับ นำเครื่องไปต่อตรง update ได้แล้วครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้