มีปัญหาใช้ apt-get install แล้วทีนี้ ไปลบไฟล์บางไฟล์ทิ้ง พอ apt-get remove แล้วมันก็เริ่มเอ๋อ

มีปัญหาใช้ apt-get install แล้วทีนี้ ไปลบไฟล์บางไฟล์ทิ้ง พอ apt-get remove แล้วมันก็เริ่มเอ๋อ

คือไม่สามรถใช้ apt-get install package เดิมที่มีปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณอีกเลย

เราควรแก้ไขอย่างไรดีีครับถึงจะล้างออกให้หมดแล้วกลับมาใช้ได้ปกตอ

/etc/dbconfig-common/ เผลอเลอไปลบโฟลเดอนี้ทิ้งอ่ะครับทำไงดี

ติดตั้ง dbconfig-common ซ้ำก่อนครับ

# apt-get install dbconfig-common --reinstall

จากนั้น.. แพกเกจไหนที่ใช้ dbconfig-common ในการ config database (เช่นพวก CMS ทั้งหลาย) ก็ต้อง reconfigure ใหม่ (ด้วย dpkg-reconfigure) ครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้