รู้จักกับ ifupdown

ก่อนจะเข้าเรื่อง network admin กัน ขอเรียกน้ำย่อยก่อน ด้วยการทำความรู้จักกับแพกเกจ ifupdown ที่ใช้เป็นกลไกในการตั้งค่าเครือข่ายของ debian แบบลงลึกสักหน่อย

เท้าความเรื่องคำสั่งระดับล่างสักนิด ว่าการที่คุณจะเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้าสู่อินเทอร์เน็ต โดยทั่วไป สิ่งที่จำเป็นต้องเซ็ตก็คือ

 • IP address โดยใช้คำสั่ง ifconfig เช่น
  # ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
  
 • gateway ที่จะเป็นทางผ่านสู่อินเทอร์เน็ต โดยใช้คำสั่ง route เช่น
  # route add default gw 192.168.1.1
  
 • DNS server ที่จะใช้ resolve ชื่อต่างๆ โดยแก้ที่แฟ้ม /etc/resolv.conf เช่น
  nameserver 192.168.1.1
  

แต่ถ้าคุณใช้ dynamic IP จาก DHCP server ในเครือข่าย ก็สั่ง:

# dhclient [interface]

เพียงคำสั่งเดียว ก็จะได้ค่าต่างๆ ข้างต้นมาทั้งหมดจาก DHCP server

แต่ถ้าจะมาสั่งอย่างนี้ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ก็จะไม่สะดวก จำเป็นต้องมีการเก็บ config ไว้ในระบบ เพื่อให้เซ็ตค่าโดยอัตโนมัติเลย ซึ่ง debian จะใช้แพกเกจ ifupdown จัดการเรื่องนี้ โดยแฟ้มหลักที่จะเก็บค่า config จะอยู่ที่ /etc/network/interfaces โดยจะกำหนดเป็น "ย่อหน้า" ต่างๆ ขึ้นต้นด้วยคำหลัก ซึ่งที่เราจะได้ใช้บ่อยๆ ก็คือ iface และ auto

auto interface ...
ใช้บอกว่า ให้ up interface ต่างๆ ในรายการนี้ขณะบูต
iface interface inet {static|dhcp}
ใช้ระบุรายละเอียดของ interface ซึ่งถ้าเป็น dynamic IP ผ่าน DHCP ก็จบในบรรทัดได้ แต่ถ้าเป็น static IP ก็จะมีบรรทัดเพิ่มเติมในย่อหน้า คือ
 • address ip-address
 • netmask netmask
 • network network-address
 • broadcast broadcast-address
 • gateway gateway-address

โดยถ้าระบบของคุณคุณใช้ classful network ก็สามารถละบรรทัด netmask, network และ broadcast ได้

ตัวอย่างเช่น สำหรับเครื่องลูกข่ายที่ใช้ static IP:

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.2
  gateway 192.168.1.1

หรือสำหรับเครื่องลูกข่ายที่ใช้ dynamic IP:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

ตั้งค่าแล้ว เวลาบูตครั้งต่อไปก็จะเปิด interface ด้วยค่าที่กำหนดโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าต้องการสั่ง up/down interface จากบรรทัดคำสั่ง ก็เพียงแค่:

# ifup eth0

สำหรับการ up และ

# ifdown eth0

สำหรับการ down

ค่า config ต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ถือว่าเพียงพอสำหรับเครื่องที่เชื่อมต่อ LAN แบบ ethernet โดยทั่วไปแล้ว แต่สำหรับเครือข่ายรูปแบบอื่น รายละเอียดปลีกย่อยในย่อหน้า iface นี่แหละ ที่จะทำให้ ifupdown มีความยืดหยุ่นมาก และมีการเชื่อมรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น wireless-tools, resolvconf, ipmasq ด้วย ดังที่จะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป

Topic: 

Comments

ขอเข้ามาศึกษาครับ

ขอบคุณครับ

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้