sdayu's blog

โดยปรกติ debian จะไม่มีคำสั่ง sudo มาให้ หากเราต้องการใช้ คำสั่ง sudo จะต้องเพิ่มโปรแกรมครับ

$ su
# aptitude install sudo 

หลังจากนั้นเพิ่ม User เข้าไปในไฟล์ /etc/sudoers ครับเช่น

boat ALL=(ALL) ALL

Note: หากต้องการแก้ไขไฟล์นี้ทำได้สองวิธีครับคือ ใช้คำสั่ง visudo หรือแก้ไขโดยตรงครับ

โดยวิธีนี่จะเพิ่ม user เป็นราย ๆ ไปครับ หากต้องการเพิ่มหลายๆคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันลงไปใน sudoers ก็ได้ครับ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ครับ

Topic: 

การติดตั้ง Tomcat ซึ่งเป็น Servlets container ต้องมี JAVA ติดตั้งอยู่ด้วย ปรกติ Tomcat ที่อยู่บน repository ของ Debian จะผูกติดกับ gij หรือ GNU interpreter for Java bytecode ซึ่งเป็นของ GNU แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักติดตั้ง Tomcat ควบคู่กับ JAVA ของ SUN

การใช้งานใช้ java บนของ sun บน debian นั้นต้องเพิ่ม repository ใน /etc/apt/sources.list ให้มีในส่วนของ contrib และ non-free ก่อน เช่น (สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยครับ)

Mirror แห่งชาติ ครับ

Topic: 

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้